Integration til SAP

Få din SAP-installation helt ud til medarbejderne

ProMark indeholder avanceret Workforce Management-funktionali­tet, som supplerer virksomhedens SAP-suite.

ProMark opererer på et mere detaljeret niveau end SAP og anvender en regelmotor, der guider medarbejderne, når de registrerer. Det sikrer, at data er valide. Desuden kan ProMark kombinere tidsregistreringer med opgaveregistrering.Via standardintegrationer bliver disse værdifulde data tilgængelige, når der er brug for dem. 

ProMark har certificeret integration med SAP HCM, SAP SuccessFactors og SAP ERP. Dermed får virksomheden en fuldstændig optimeret forretningsløsning. 

SAP SuccessFactors certificeret integration
SAP Certified Integration with SAP S/4HANA®SAP Certified Integration with SAP Applications
 

KORREKTE LØN- OG FRAVÆRSDATA

Med ProMark kan virksomheder opsamle validerede tids- og fremmødedata med kundespecifik opsætning i forhold til overenskomster og lokalaftaler, inklusive fleksibel håndtering af afvigelser. Dette danner det komplette løngrundlag for alle typer medarbej­dere. Dermed komplementerer ProMark SAP HCM og SAP SuccessFactors ved at indsamle og distribuere præcise løn- og fraværsrelaterede data – i realtid.

Fra SAP HCM kan ProMark modtage bl.a. medarbejder stamdata, kontobalancer og information om omkostningscenter og sende tids- og fraværsregistreringer tilbage – uden behov for kundespecifik programmering.

I SAP SuccessFactors kan paneler og web widgets indeholde data fra ProMark og SAP på samme tid. Og medarbejderne kan også få adgang til mere avanceret funktionalitet som fx møde­oversigt, kontobalancer, fraværskalender, projektdata, godkendelser mv.

Det reducerer de manuelle rutiner i lønberegningen og fejl i forbindelse med over­førsel af data, øger effektiviteten og sikrer overholdelse af lovgivning og lokale aftaler.
 

FORLÆNG SAP TIL PRODUKTIONSGULVET

Hvor SAP planlægger tilgængeligheden af ressourcer og distribuerer produktionsplaner baseret på efterspørgsel eller ordrer på et overordnet niveau, sporer ProMark performance og fremdrift i realtid på et mere detaljeret niveau.

Med ProMark kan virksomheder opsamle data som fx jobtid, antal, kasserede enheder og status på jobs. Via integrationen kan ProMark skelne, hvilket SAP-modul ordren kommer fra ud fra SAP’s ordretype, og returnere data på ordren til det korrekte modul i SAP.

Det giver virksomheden et langt bedre overblik, som sikrer et faktabaseret grundlag for de daglige beslutninger.
 

ØGET VÆRDI AF DINE SAP-LØSNINGER OG STØRRE EFFEKTIVITET

Integration mellem ProMark og SAP-løsninger har mange fordele for virksomheden:

  • Kombineret fremmøderegistrering og projekt-/aktivitetsregistrering med håndtering af undtagelser og afvigelser
  • Notifikationer, godkendelser og valideringer i forhold til virksomhe­dens regler sikrer korrekt løn i tide med fuld gennemsigtighed for medarbejdere og ledere
  • Bemandingsplanlægning med replanlægning på et detaljeret niveau, inklusive teambaserede planlægningsprocesser for optimal udnyttelse af virksomhedens ressourcer
  • Flere standard brugerflader for medarbejdere og ledere: Mobilapp, webportal, terminaler og tablets, også med offline-funktionalitet
  • Lave totalomkostninger (TCO) og højt afkast af investeringen (ROI) sammenlignet med SAP SuccessFactors implementering af overenskomster og lokal­aftaler, herunder garanteret overholdelse af gældende regler

ProMark er dermed en fremtidssikker løsning for virksomheder, der har valgt en SAP-strategi.