Rapportering med ProReport

Faktabaserede og effektive beslutninger

Savner du et opdateret billede af virkeligheden i din virksomhed? Og bruger I unødig tid på at diskutere datagrundlaget i stedet for at træffe de rigtige beslutninger?

Med ProReport kan I udtrække nøgledata opsamlet ProMark og distribuere disse i form af en række standardrapporter. Rapporterne relaterer sig til alle typer registreringer som fx tilstedeværelse, fravær, projekter og aktiviteter samt produktionsdata.

De 40 standardrapporter i ProReport dækker de fleste virksomheders behov. Derudover er det muligt at skræddersy rapporter, der er afstemt virksomhedens specifikke behov.

Nem deling af fakta

Med ProReport kan I dele viden på tværs af afdelinger og divisioner ved at udsende rapporter på planlagte tidspunkter.

Den automatiske distribution af rapporter giver løbende konkret information til de relevante modtagere. På den måde får virksomheden et opdateret billede af virkeligheden og kan dermed undgå at basere sig på statistik fra forrige kvartal.

Individuel adgang til rapportering

Via vores webportal kan ledere og medarbejdere nu hurtigt trække de rapporter, de har behov for i dagligdagen – enten nu og her eller på et angivet tidspunkt. 

Rapporterne er som udgangspunkt private, men kan deles generelt eller med specifikke brugere. Derudover et det muligt at begrænse adgangen for de enkelte brugere, så de kun ser de rapporter, der er relevante for dem.

Via tilgængelighed, præsentation og effektiv distribution af de data, som allerede ligger i ProMark, kan virksomheden lette videndelingen, spare tid og sikre, at alle de rette personer har den samme opdaterede information. Det gør det muligt at træffe faktabaserede og dermed mere kvalificerede beslutninger.

ProReport rapport: Employee All Day Absence ProReport rapport: All Day Absence