Notifikationer

ProNotify er modulet, der automatisk adviserer relevante personer om manglende registreringer og godkendelser. Det forenkler administrationen og giver et forbedret løngrundlag til tiden.

Det kan være en tidskrævende opgave for lønadministrationen at sikre, at alle registreringer og de nødvendige godkendelser er på plads i tide.

Med ProNotify kan I automatisk advisere medarbejdere og ledere i tilfælde af uoverensstemmelser eller specifikke hændelser registreret i ProMark. Notifikationerne kan også udsendes på et fastlagt tidspunkt i forhold til løn- eller ferieperiode.

Notifikationer sikrer handling i tide

Hændelser i ProMark, der kan udløse en notifikation er blandt andet:

 • Manglende registreringer (kommet, gået, fravær, årsager samt projektregistreringer)
 • Manglende kvittering for udfyldt lønperiode (for funktionærer som kun registrerer fravær)
 • Manglende godkendelser af fx registreringer og anmodninger om ferie
 • Godkendt ferie
 • Varsel om en saldo, der nærmer sig øvre grænse, fx overtid
 • Fødselsdage og jubilæer
 • Alarm på døre med adgangskontrol
 • Færdige batchjobs afviklet på server
 • Fejl og afvisninger ved udveksling af data til/fra andre systemer (HR/løn/ERP)

Notifikationen kan sendes som email, SMS eller besked i ProPortal eller ProMobile, så de når modtageren på den mest hensigtsmæssige måde.

Notifikationerne kan være: 

 • Generelle påmindelser til alle medarbejdere om fx at huske at indlevere kilometerregnskab
 • Individuelle beskeder til relevante medarbejdere, godkendere eller ledere med variabelt indhold ud fra hændelser, der udløser en notifikation
 • Personlige beskeder i fri tekst til en eller flere medarbejdere
ProNotify - oversigt over notifikationsflow

Mindre administration og korrekt løn til tiden

Med ProNotify sparer lønadministrationen både tid og besværet med at søge efter manglende registreringer og godkendelser og derefter sende påmindelser – måske endda flere gange. Det hele sker automatisk på fastlagte tidspunkter, helt uden manuel indsats.

ProNotify faciliteter proaktivt, at registreringer og godkendelser sker inden lønperiodens afslutning, og dermed at løngrundlaget bliver klart i tide. Det mindsker tidspresset i lønbehandlingen og sikrer, at medarbejderne får korrekt løn til tiden, hvilket styrker medarbejdertilfredsheden.

ProNotify øger ikke kun effektiviteten i lønadministrationen. De automatiserede notifikationer sikrer også, at lederne ikke skal bruge unødvendig tid på at lede efter uoverensstemmelser, men kan fokusere på virksomhedens kerneområder.