Korrekt løn til tiden med digital tidsregistrering

ProTime sikrer korrekt registrering af medarbejdernes fremmøde, fravær og tillæg m.m. og skaber det præcise løngrundlag.

Korrekt løn til tiden med digital tidsregistrering - ProTime

ProTime er et online tidsregistreringssystem, der passer til alle typer virksomheder og understøtter både funktionærer og timelønnede – uanset om de har flextid, fast eller flydende arbejdstid.

Virksomhedens aftaler og overenskomster opsættes i systemet og skræddersys til den enkelte medarbejderkategori ved hjælp af forskellige parametre. Herefter er det enkelt for superbrugere at vedligeholde medarbejdernes stamoplysninger, regler for møderegistrering, godkendelsesprocedurer, rapportering og lønoverførsel.

Medarbejderen registrerer fx:

 • Mødt
 • Mødt sent eller igen (med årsag)
 • Gået
 • Gået tidligt eller sent (med årsag)
 • Fravær (fortid/fremtid) og årsag til fravær som fx eksternt møde, læge mv.
 • Valg af antals- eller tidstillæg
 • Start og stop pause
 • Ændre dagsskema/vagt
 • Ændre afdeling
 • Ændre gruppe

Virksomheden vælger selv hvilke registreringer, fx specifikke årsager til fravær eller overtid, der skal godkendes.

Registreringerne sker via webportal, faste terminaler, tablets eller smartphones. Og medarbejderen får samtidig adgang til at se sine arbejdstider og løbende saldi for arbejdstid, ferie, flex/afspadsering m.m.

Medarbejderen har fuldt overblik over sin måned i ProPortal


ProTime har standardintegration til de mest anvendte lønsystemer. Dermed kan godkendte løn- og fraværsdata overføres i en automatiseret proces.
 

Enkel godkendelse på mobiltelefonKorrekt løn til tiden med mindre administration

Med ProTime kan virksomheden automatisere en række processer og eliminere manuelle arbejdsgange for både medarbejdere, ledere og lønadministration. Det medfører:  

 • Sparet tid og reduktion af administrative omkostninger med op til 3%
 • Overholdelse af gældende arbejdsmarkedsregler, overenskomster og interne personalepolitikker
 • Lavere risiko for fejl og forsinkelser i lønberegningen
 • Mulighed for at reducere sygefravær med helt op til 25% gennem målrettede processer på baggrund af øget indsigt i fraværet
 • Øget tillid mellem virksomheden og medarbejderne 

ProTime kan – afhængigt af den specifikke virksomheds situation – ofte tjene sig selv hjem inden for 1-2 år.

Vil du vide, hvad det er værd at få styr på tid, løn og fravær i din virksomhed? Og hvor hurtigt investeringen er tjent hjem. Tag testen og få svar med det samme >>