(Dansk)
.
Kundelogin

Kørselsafregning og udlæg – ProMileage

ProMileage anvendes til at rapportere kørselsforbrug og udgifter så som transportudgifter og andre udlæg i forbindelse med en specifik sag

ProMileage – kilometer- og udlægsregistrering i portalen

Udgiftsregistrering i portalRegistrering af kørsel og udlæg til udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse er understøttet i portalen i ProMark og danner grundlag for viderefakturering og fx kilometergodtgørelse og rejserefusion.

Kørselsgodtgørelse indeholder bl.a. følgende oplysninger:

 • Kørslens erhvervsmæssige formål; fx kunde- eller leverandørbesøg
 • Dato for kørslen
 • Mulighed for at vælge forskellige afregningsformer (skattefri/skattepligtig)
 • Antallet af kørte erhvervsmæssige kilometer
 • Målet for kørslen

Den af ligningsrådet fastsatte sats for beregning af kørselsgodtgørelsen anvendes automatisk herunder understøttelse af 20.000 km-sats. Kørselsregnskabet gemmes elektronisk til kontrol og godkendelse af arbejdsgiver.

Udlægsgodtgørelse indeholder bl.a.:

 • Bilagsnummer
 • Dato for udlæg
 • Beskrivelse
 • Konto
 • Beløb

Enkel godkendelse af kørsel og udlægProMileage er et enkelt og intuitivt redskab for alle i organisationen, og det kræver ingen uddannelse. Brugerfladen er i velkendt portal-design, og alle funktioner er lette at bruge. Anvendelse af prædefinerede ruter er en stor hjælp og sikrer korrekt afregning.

Fordele med ProMileage

Med ProMileage understøttes alle udgiftsgodtgørelser i én og samme løsning– og er en integreret del af det eksisterende ProMark-system, hvorved opnås:

 • Reduceret administration
 • Integreret godkendelsesprocedure
 • Automatisk overførsel til lønsystem
 • Overskuelighed for medarbejderne
 • Lovmedholdelighed og overholdelse af dokumentationskrav

 

 

 

Udbytte

Omkostningsrapport - hurtigt og enkeltProMileage simplificerer arbejdsgange og forbinder enkelt medarbejder, ledelse og administration, hvilket ikke bare er tidsbesparende, men også tillidsstyrkende.

Dermed opnår virksomheden en forenkling og effektivisering af de administrative processer, hvilket direkte fører til reduktion af de administrative omkostninger.

Brugerfladen i ProMileage er enkel og brugervenlig og skaber gennemsigtighed og overblik i organisationen.

Opsætningen giver mulighed for at definere hvilke funktionalitetsområder (km/udgift) der skal vises, og derved skræddersy brugerfladen til den enkelte medarbejder, afdeling eller virksomhed.