Kørsel og diæter – ProTravel

Enkel rapportering af kørte kilometer og diæter i ProPortal eller ProMobile

Med ProTravel kan medarbejderne nemt registrere kørsel og diæter i forbindelse med rejser og erhvervsmæssig kørsel for firmaet. Registreringerne laves i ProMarks webportal eller via smartphone og bliver derefter en del af den normale godkendelsesproces. Eventuel godtgørelse overføres til lønsystemet og er registreringen relateret til et projekt, kan den danne grundlag for viderefakturering til kunder.

Brugerfladen i ProTravel er enkel, intuitiv og kan skræddersys til den enkelte medarbejder, afdeling eller virksomhed.

Kørselsrapportering

Rapportering af kørsel

Kørselsrapporteringen i ProTravel indeholder de lovpligtige informationer, herunder:

 • Beskrivelse af kørslens erhvervsmæssige formål, fx kunde- eller leverandørbesøg
 • Dato for kørslen
 • Adresse fra og til
 • Biltype (privat/firmabil)
 • Registreringsnummer
 • Afregningsform (skattefri/skattepligtig)
 • Antallet af kørte kilometer

ProTravel anvender automatisk den fastsatte sats for beregning af kørselsgodtgørelsen og prædefinerede ruter hjælper til at sikre hurtig og korrekt afregning.

Kørselsregnskabet gemmes elektronisk til kontrol og godkendelse samt til den officielle indberetning.

 

 

INDBERETNING AF DIÆTER

Indberetning af diæter

Arbejdsgivere kan vælge at udbetale skattefri rejsegodtgørelse (diæter) til kost, logi og småfornødenheder, når medarbejderne rejser i forbindelse med arbejdet.

Medarbejderne indberetter følgende i ProTravel:

 • Datoer med rejse
 • Hele rejsedage og evt. løse timer
 • Indland/udland
 • Eventuel betalt kost og logi

 

 

 

FORENKLEDE ARBEJDSGANGE OG STYR PÅ DOKUMENTATIONEN

Med ProTravel samles indberetningen af kørsel og diæter i én løsning, som er en integreret del af den øvrige registrering i ProMark – inklusive godkendelse og automatisk overførsel til lønsystem.

Det forenkler de interne arbejdsgange og giver fordele for både virksomhed og medarbejdere:

 • Sparer tid for både medarbejdere, ledere og lønadministration
 • Reducerer de administrative omkostninger
 • Sikrer at love og dokumentationskrav overholdes
 • Øger overskueligheden for medarbejderne
 • Styrker medarbejdernes tillid til virksomheden