(Dansk)
.
Kundelogin

Fremmødeanalyse og sygedagpengerefusion – ProAbs

Analyse af medarbejdernes fremmøde, fravær og overtid giver mulighed for faste rutiner for sygefraværssamtaler og opfølgning samt enkel håndtering af sygedagpengerefusion via NemRefusion

ProAbs strukturerer opfølgning på fravær

ProAbs - den direkte vej til NemRefusionProAbs er redskabet til analyse af medarbejdernes fremmøde, fravær og overtid til fastlæggelse af faste rutiner for sygefraværssamtaler og anden opfølgning samt til enkel håndtering af sygedagpengerefusion via NemRefusion.

ProAbs er ledelsens og HR-chefens værktøj til at få overblik over medarbejdernes fraværs- og overarbejdsmønstre, samt at få en advisering i tilfælde af uregelmæssigheder.

ProAbs handler efter kundedefinerede regelsæt, advarer hvis grænseværdier overskrides og initierer i den forbindelse et forud defineret workflow. Virksomheden definerer et regelsæt, som for eksempel at opfange når en medarbejder har:

  • > 2 sygedage
  • Inden for 30 dage (løbende)

ProAbs dynamisk workflowOpfyldes kriterierne i regelsættet, igangsætter ProAbs det definerede workflow eller handlingsplan, som i eksemplet til højre.

Ledelsen får derved mulighed for proaktivt at hjælpe den pågældende medarbejder, såfremt det vurderes nødvendigt, og yder samtidig systemstøtte til at administrere lovpligtige sygefraværssamtaler og anden opfølgning.

Herudover er ProAbs uundværligt i forbindelse med sygedagpengerefusion. Systemet giver besked når virksomheden er berettiget til sygedagpengerefusion for en medarbejder, og hjælper med at overholde ansøgningsfrister – og derved undgår man at retten frafalder ved overskridelse af fristen!

Alle ansøgninger om sygedagpengerefusion skal indgives via NemRefusion, og det kan være en tidskrævende opgave at identificere de medarbejdere, der er refusionsberettigelse for, samt at indberette disse.

ProAbs identificerer de refusionsberettigede profiler og igangsætter de nødvendige arbejdsgange. Ligeledes kan ProAbs automatisk overføre relevante informationer til NemRefusion, så indtastningen lettest mest muligt.

Fordele med ProAbs

Funktionaliteten i ProAbs går ganske enkelt ud på en bedre udnyttelse af de informationer om fravær og overtid som allerede ligger i systemet. ProAbs er et stærkt værktøj som opererer ud fra interne, brugerdefinerede regler og samtidig sikrer at alle offentlige regler overholdes.

Det er essentielt at medarbejderne i en virksomhed trives, og at virksomheden lever op til sit sociale ansvar, den såkaldte Work/life-balance, som er yderst vigtig i en medarbejders hverdag for at kunne yde optimalt for virksomheden. ProAbs giver mulighed for bedre at støtte medarbejderen, både i overensstemmelse med arbejdsmarkedslovgivning og interne medarbejderaftaler og -politik, samt at foretage proaktive indsatser. Ydermere eliminerer ProAbs risikoen for at miste berettiget sygedagpengerefusion hvilket kan være en meget bekostelig affære.

Med ProAbs har virksomheden et strategisk værktøj til indsamling og analyse af data med fokus på følgende områder:

  • At forebygge sygefravær
  • At fremme en tidlig indsats
  • At sundheds- og arbejdsindsatsen samkøres bedre

Med integration til NemRefusion gøres det endnu lettere at indberette sygedagpenge. Størstedelen af informationerne indsendes automatisk og systemet sørger for at minde ansvarlig administrator om at resten af proceduren skal udføres. Læs mere om NemRefusion her...

Virksomhedens udbytte

Først og fremmest sikrer ProAbs, at virksomheden ikke taber penge på sygefravær, som kunne være refunderet. Refusionsansøgningerne kommer af sted i tide, og en bekostelig affære reduceres betydeligt.

Ydermere er systemet præventivt. Ved at have øje for medarbejdernes Work/ life-balance, kan man sikre større trivsel og et generelt lavere sygefravær for virksomheden. Dette forøger produktiviteten, hvilket er kernen i enhver sund forretning, og vil også direkte afspejles på indtjeningen.

De administrative omkostninger vedrørende sygedagpengerefusion reduceres betydeligt, da ProAbs selv tager hånd om størstedelen af arbejdsprocesserne vedrørende ansøgning om dagpengerefusion via NemRefusion.