(Dansk)
.
Kundelogin
Få vores nyhedsbrev

Modtag aktuelle nyheder og vigtig viden om Workforce Management ca. en gang om måneden

Webbaseret bemandingsplanlægning – ProRoster

Enkel, overskuelig og effektiv webbaseret bemandingsplanlægning

Med ProRoster får planlæggeren et webbaseret planlægningsværktøj, der på overskuelig måde præsenterer bemandingen i en let og intuitiv visning. Den enkelte planlægger kan tilpasse visningen således at relevante informationer (såsom overtid, resterende ferie o.lign.) er synligt i forbindelse med planlægningen.

Via de meget fleksible navigationsfunktioner kan planlæggeren let vælge den periode der ønskes vist – med startdato samt 14-dages eller månedsvisning - og med et enkelt klik er det muligt at hoppe til den næste periode.

ProRoster - enkel og overskuelig brugerfladePlanlægningen foregår ved at tilpasse den enkelte medarbejders arbejdstid og -sted efter behov.

Ændring af arbejdstiden kan foretages direkte i cellen enkeltvis, eller ved at markere og udføre ændringen for flere medarbejdere eller flere dage i samme omgang.

Med de avancerede filtrerings- og grupperingsmuligheder kan der med ganske få klik skabes et detailoverblik, og man kan nemt vende tilbage til den overordnede, samlede overbliksvisning.

Med et enkelt klik præsenteres planlæggeren for den tidsmæssige, men også økonomiske konsekvens af det planlagte. Det kan således verificeres at såvel tidsforbrug som økonomi hænger sammen med virksomhedens forretning.

Central og decentral planlægning i en og samme løsning

ProRoster er webbaseret og kræver således ikke tung og omstændelig installation, og er samtidig hurtigt at arbejde med i en internetbrowser.

Brugeradgang og de data der præsenteres, kan styres på afdelings- og gruppeniveau. Alle planer gemmes og valideres centralt af ProMark, hvorved det sikres at arbejdstidsregler overholdes, og man har mulighed for at følge op på planlægningen, fra centralt hold.

Planlæggeren vælger hvornår en plan eller ændringer i planlægningen er klar og skal publiceres – man arbejder i en lokal kopi af planen.

Reducér administrativ tid og opnå øget fleksibilitet

Med ProRoster kan planlægningen flyttes helt ud ”på gulvet”. Planlægning tæt på den enkelte medarbejder giver mulighed for at reducere det administrative tidsforbrug, ligesom det giver øget fleksibilitet i forhold til aktuelle forhold i produktionen.

Den webbaserede brugerflade giver hurtigt og enkelt overblik med alle nødvendige data samlet i samme skærmbillede – effektivt og overskueligt.

Den økonomiske konsekvens af planen er synlig undervejs hvilket giver mulighed for stram styring i forhold til budgetter.

Med ProRoster får virksomheden et yderst fleksibelt og brugervenligt planlægningsværktøj der muliggør decentral og central planlægning, som kan sikre at de rette ressourcer er tilstede når der er behov for dem.