(Dansk)
.
Kundelogin

Webbaseret bemandingsplanlægning med ProRoster

Effektiv og overskuelig vagt- og bemandingsplanlægning

At sikre at de rette ressourcer er til stede, når der er behov for dem kan være en kompliceret og tidskrævende opgave – især i virksomheder med mange timeansatte med fleksible arbejdstider og mange vikarer. Der er nemlig ofte mange elementer at tage højde for i vagtplanlægningen:

 • Bemandingskrav i forhold til opgaverne
 • Dynamik i opgaverne som påvirker bemandingen
 • Overenskomster og aftaler
 • Mødetider og planlagt ferie og fravær
 • Medarbejdernes ønsker
 • Pludseligt opstået fravær som sygdom, møder og lignende

Med ProRoster kan virksomheden effektivisere bemandingsplanlægningen og opnå overblik og optimal anvendelse af sine ressourcer.

Rette medarbejder på den rigtige opgave og på det rette tidspunkt

ProRoster er et webbaseret planlægningsværktøj, der præsenterer bemandingen i en overskuelig og intuitiv visning. Den enkelte planlægger kan tilpasse visningen, så relevante informationer som fx overtid, resterende ferie og lignende er synlige i forbindelse med planlægningen. 

Vagtplanlægningen foregår ved at tilpasse den enkelte medarbejders arbejdstid efter behov. Arbejder flere planlæggere med de samme medarbejdere, kan ProRoster også styre, at der ikke laves planer, der overlapper. Og alle planer valideres centralt af ProMark, hvilket sikrer, at de gældende arbejdstidsregler overholdes.

Planlæggeren kan også vælge at se den tidsmæssige og økonomiske konsekvens af det planlagte, inden planen publiceres. Det giver mulighed for stram styring i forhold til virksomhedens budgetter.

webbaseret bemandingsplanlægning med ProRoster

Selvbetjening for medarbejderen

Ved at tilbyde selvbetjening via ProMobile-appen får medarbejderne nem adgang til at se deres egen vagtplan og egne saldi på ferie- og flexkonto. Og hvis planerne ændres, får de berørte medarbejdere besked via notifikationer. 

Medarbejderne har også nem adgang til at se ledige vagter, de kan overtage, samt mulighed for at bytte eller sælge deres vagter. De kan angive ønsker om ferie og frihed, hvilket også afspejles i ProRoster, når planerne lægges. Og den pågældende leder kan hurtigt afgøre, om ønskerne kan opfyldes eller må afvises. 

Overblik, mindre overtid og øget fleksibilitet

Med ProRoster får virksomheden et fleksibelt og brugervenligt planlægningsværktøj, der gør det muligt at flytte planlægningen helt ud ’på gulvet’ – tæt på den enkelte medarbejder. 

Det giver bedre overblik, reducerer overtid og administrativ tid og øger fleksibiliteten for både virksomheden og medarbejderne.

GEVINSTER FOR VIRKSOMHEDEN

 • Sparede lønkroner (normaltid frem for overtid)
 • Mulighed for at beregne den økonomiske konsekvens af en given plan (stram styring i forhold til budgetter)
 • Sparet administration (effektivisering af rutineopgaver)
 • Nemt at tage hensyn til medarbejdernes ønsker
 • Hurtig og fleksibel replanlægning ved afvigelser
 • Altid ajourførte og optimerede vagtplaner
 • Online overblik for ledere

GEVINSTER FOR MEDARBEJDERNE

 • Sikrer at arbejdstidsregler overholdes
 • Mindre overtid, mindre stress og mindre sygefravær
 • Støtter balance mellem arbejde og fritid (work/life-balance)
 • Nemmere at få sine ønsker opfyldt
 • Selvbetjening opmuntrer ansvar
 • Altid ajourførte vagtplaner
 • Online overblik for den enkelte medarbejder