Vagtplanlægning med ProSchedule

Vagtplanlægning ud fra virksomhedens behov for bemanding

Det kan være en kompliceret og tidskrævende opgave at sikre, at de rette ressourcer er tilstede i forhold til virksomhedens behov – især i virksomheder med mange timeansatte med fleksible arbejdstider.

Med ProSchedule kan virksomheden effektivisere vagtplanlægningen og samtidig verificere, at tidsforbruget ligger inden for rammerne, inden vagtplanen publiceres. Og med kunstig intelligens (AI) i planlægningen bliver det endnu enklere at skabe den optimale plan.

PLANLÆGGERENS VÆRKTØJ

ProSchedule er webbaseret vagtplanlægning. Modulet gør det nemt at lægge en vagtplan ud fra aktuelle behov for arbejdskraft på bestemte tidspunkter, i løbet af dagen eller perioden. Og planen kan naturligvis løbende tilpasses, hvis der fx skal op- eller nedskaleres.

Planen opbygges ved at definere blokke af vagter, der skal dækkes af medarbejderne. Blokkene sættes nemt sammen med drag-and-drop for at opbygge den fulde vagtplan. Når vagterne er fastlagt, bemandes de med de relevante medarbejdere – og løsningen holder samtidig styr på arbejdstidsregler og fravær for den enkelte samt eventuelle krav til medarbejdernes kvalifikationer.

ProSchedule - teamlederens værktøj til dynamisk vagtplanlægning

Der kan lægges flere vagter samme dag – både til den samme funktion eller til forskellige roller, og dermed måske en anden løn.

Bliver vagterne ikke bemandet i forbindelse med planlægningen, eller opstår der ledige vagter på grund af sygdom eller andet fravær, kan de udbydes til relevante medarbejdere.

ProSchedule kan bruges til faste medarbejdere i kombination med timeansatte. Modulet er derfor meget velegnet i brancher med mange løsarbejdere, som ikke arbejder på faste rul, men tildeles timer efter behov.

AI-optimeret vagtplanlægning

Ved hjælp af AI kan planlæggeren få præsenteret et udkast til en plan, der tager hensyn til forecast, arbejdstidsregler og medarbejdernes kvalifikationer og ønsker.

Det gør det endnu hurtigere og enklere for planlæggeren at skabe den bedste plan og samtidig bemande i forhold til behovet. Det gælder naturligvis også ved efterfølgende tilretning af planer fx i tilfælde af sygdom eller uventede spidsbelastninger.

SELVBETJENING FOR MEDARBEJDEREN

ProSchedule tilbyder selvbetjening, også på mobilenNår planen er klar, lægges den ud til medarbejderne, så de aktu­elle vagter altid er tilgængelige på både mobil og por­tal. Ændres planen, kan de berørte medarbejdere få besked via notifikationer.

Medarbejderne har nem adgang til at se ledige vagter, de kan overtage, og de kan bytte eller sælge deres vagter. De kan også angive ønsker om ferie og frihed, hvilket afspejles i ProSchedule, når planen lægges.

MINDRE ADMINISTRATION OG ØGET FLEKSIBILITET

Med ProSchedule kan vagtplanlægningen lægges ud til teamlederen i den enkelte afdeling eller enhed. Og med muligheder for selvbetjening får virksomheden et godt grundlag for at bygge den optimale vagtplan.

ProSchedule giver virksomheden følgende fordele:

  • Mindre administrativt tidsforbrug
  • Mulighed for stram styring af tiden i forhold til virksomhedens konkrete behov for bemanding
  • Nemt at tage hensyn til arbejdstidsregler, kvalifikationer og medarbejdernes egne ønsker
  • Fleksibel planlægning i forhold til aktuelle forhold i driften og afvigelser
  • Med AI kan planlægningen effektiviseres yderligere og sikre endnu bedre anvendelse af arbejdsstyrken
  • Enkel håndtering af løsarbejdere, der tildeles timer efter behov
  • Medarbejderne har altid overblik over gældende arbejdstider og eventuelle ændringer – og kan bytte og sælge vagter
  • Lederne kan nemt godkende relevante vagtbytter og andre aktiviteter, medarbejderne foretager via selvbetjening