Optimer planlægningen ud fra budget og forventet bemanding – ProForecast

Planlægning af de rette medarbejdere til det rigtige job på det rigtige tidspunkt handler altid om at tage hensyn til en række forskellige elementer for at sikre den bedste anvendelse af virksomhedens ressourcer.

overblik over bemanding i forhold til budgetProForecast gør processen mindre kompleks og tidskrævende ved at visualisere bemandingsbehov og/eller budgetter i planlægningsvisningen – uanset om I anvender ProRoster eller ProSchedule til planlægningen.

OVERBLIK OVER PLAN I FORHOLD TIL BUDGET

Med modulet kan I oprette og redigere lønbudgetter (i kroner eller timer) for virksomheden og enkelt visualisere den budgetmæssige betydning ved en given plan – og simulere alternativer – før planen publiceres. Det gør det tydeligt for planlæggeren, om planen er på linje med budgettet.

 

DEFINER KONKRETE BEMANDINGSBEHOV

På samme måde kan I definere behovet for arbejdskraft time for time i løbet af dagen.

Ved at sammenligne med det antal medarbejdere, der er til rådighed, kan I hurtigt afgøre, om aktiviteten er over- eller underbemandet og planlægge arbejdsstyrken derefter.

Opsætning af bemandingsbehov for hver time på de enkelte dage

GODKENDELSE – OGSÅ AF ÆNDRINGER

I kan også definere en godkendelsesproces for planlægningsbudgettet. Det sikrer, at selv ændringer, der laves efterfølgende, skal godkendes af en defineret godkender. Det kunne fx være en forhøjelse af lønbudgettet på bestemte dage.

BUDGETOVERSIGT TIL LEDELSEN

For at understøtte bedre opfølgning, kan ledelsen få adgang til overordnede økonomiske oversigter.

Oversigterne gør det muligt at ’dykke ned’ i forskellige organisatoriske enheder, fx afdeling, og se en grafisk sammenligning af budget i forhold til den planlagte anvendelse af medarbejdere samt de faktiske medarbejderregistreringer.

BEDRE OVERBLIK OG ØGET PLANLÆGNINGSEFFEKTIVITET

ProForecast gør planlægningsprocessen enklere og mere præcis til stor fordel for virksomheden, blandt andet ved at:

  • Sikre nok medarbejdere til at færdiggøre alle ordrer eller betjene alle kunder
  • Give overblik over de variable personaleomkostninger, så I nemt kan tilpasse dem til jeres budgetter – og dermed spare penge
  • Give mulighed for at planlægge ekstra ressourcer i forhold til sæsonudsving, så I kan tage højde for øget behov ved at flytte rundt på eller indkalde mere personale