Bemandingsplanlægning med ProRoster

Effektiv og overskuelig bemandingsplanlægning

Det kan være en tidskrævende opgave at planlægge, at den rette bemanding er til stede, når der er behov for dem. Med ProRoster kan virksomheden effektivisere bemandingsplanlægningen og samtidig sikre, at arbejdstidsreglerne bliver overholdt.

TEAMLEDERENS PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ

ProRoster er et webbaseret modul til bemandingsplanlægning. Modulet præsenterer bemandingen i en overskuelig og intuitiv visning ud fra medarbejdernes normale arbejdstider/turnus. Den enkelte planlægger kan selv vælge, hvilke relevante informationer som fx overtid, firmafridage, planlagt fravær og resterende ferie, der skal vises i forbindelse med planlægningen.

Planlægningen sker ved at tilpasse arbejdstiderne – altså justere møde- og gåtider – efter behovet. Det kan enten gøres for den enkelte dag og medarbejder eller for flere medarbejdere eller flere dage på en gang. Derudover kan planlæggeren bytte vagter mellem medarbejderne.  

ProRoster - teamlederens værktøj til bemaningsplanlægning

Der kan også lægges flere vagter samme dag – både til den samme funktion eller til forskellige roller, og dermed måske en anden aflønning.

Planlæggeren kan vælge at se den tidsmæssige konsekvens af det planlagte, inden planen frigives. Det gør det muligt for planlæggeren at verificere, at tidsforbruget ligger inden for rammerne.

Arbejder flere planlæggere med de samme medarbejdere, kan ProRoster styre, at der ikke laves planer, der overlapper, og at den enkelte planlægger kun frigiver egne ændringer.

Alle planer valideres centralt af ProMark, hvilket sikrer, at de gældende arbejdstidsregler overholdes. Det er også muligt at se historikken i tidligere perioder i form at de reelle ind- og udstemplinger. Dermed kan planlæggeren se afvigelser i forhold til det, der var planlagt.

OPDATERET OVERBLIK OVER ARBEJDSPLAN

Når planen er klar, er den tilgængelig for medarbejderne på portal og mobil. Medarbejderne har dermed altid overblik over deres arbejdstider og nem adgang til at se egne saldi på ferie- og flexkonto. Og hvis planerne ændres, kan de berørte medarbejdere få besked via notifikationer.

MINDRE ADMINISTRATIV TID OG ØGET FLEKSIBILITET

Med ProRoster får virksomheden et fleksibelt og brugervenligt planlægningsværktøj, der gør det muligt at lægge planlægningen ud til teamlederen i den enkelte afdeling/enhed – tæt på den enkelte medarbejder. Det giver virksomheden en række fordele:

  • Mindre administrativt tidsforbrug i forbindelse med planlægningen
  • Mulighed for stram styring af tid i forhold til virksomhedens rammer
  • Hjælp til at sikre at arbejdstidsregler overholdes
  • Øget fleksibilitet i tilfælde af afvigelser
  • Medarbejderne har altid et opdateret overblik over deres arbejdstider – også i tilfælde af ændringer