(Dansk)
.
Kundelogin
Få vores nyhedsbrev

Modtag aktuelle nyheder og vigtig viden om Workforce Management ca. en gang om måneden

Avanceret bemandingsplanlægning – ProPlanning

Med bemandingsplanlægning i ProPlanning opnås den optimale fordeling af medarbejderressourcerne i forhold til virksomhedens produktions-, job- og aktivitetsbehov

Bemandingsplanlægning med ProPlanning er fleksibel og dynamisk

Opgaver og den tidsmæssige planlægning heraf kan findes i ERP-systemets produktions-, job- eller aktivitetsplan som dog skal finplanlægges. I ProPlanning kan disse grovplaner indlæses, eller virksomheden kan definere sine egne produktions-, job- og aktivitetsprofiler til fremtidig bemanding.

Opgaver og den tidsmæssige planlægning heraf er også ofte kendt via eksempelvis faste åbningstider hvor de opgaver der ønskes udført, typisk defineres ved at skulle udføres på et givent sted og tidspunkt, og ligeledes ved at der kræves bestemte kompetencer. ProPlanning anvender registreringerne i ProMark omkring medarbejdernes mødeplaner og faktiske arbejdstid, ferie og helligdage, lønforhold herunder overenskomster, lokal-aftaler og lovregler samt den enkelte medarbejders kvalifikationer. ProPlanning kan blandt andet autogenerere konkrete bemandingsplaner på grundlag af medarbejdernes planlagte fremmøde.

Bemandingsplanlægning med ProPlanningMed ProPlanning fremskrives de eksisterende mødeplaner for en specifik periode, og samtidig medfølger eventuelle krav til medarbejdernes kvalifikationer på de forskellige vagter og mødetider. Man kan vælge at ændre, tilføje og slette i planen ud fra aktuelle forhold – helligdage, ferielukning, sæson-udsving med videre – og derefter frigives en behovsplan der skal bemandes.

ProPlanning gør allokering af ressourcer let og overskuelig ved, på grafisk vis, at synliggøre opgaver og ledige ressourcer og deres kvalifikationer. ProPlanning hjælper med at finde den rette ressource til udførelse af en given opgave. ProPlanning kan automatisk allokere medarbejdere når opgaverne er autogenereret. ProPlanning matcher medarbejderstaben med de planlagte behov, opgaver og vagter og præsenterer på skærmen relevante medarbejdere med de rette kvalifikationer og eventuelle øvrige kriterier man har behov for – eventuelt også medarbejdere fra en anden afdeling om man vil.

Den brugervenlige drag and drop-funktionalitet gør at man let og overskueligt i et GANTT-kort kan administrere de ressourcer og medarbejdere man ønsker at allokere. Man har således hele tiden et skærmbillede hvor man kan matche medarbejdere og kompetencer op mod hinanden. Dette sikrer, at man som leder ikke mister overblikket, og at den rette medarbejder udfører den rette opgave.

Uanset hvor godt der planlægges, vil der ofte opstå uforudsete hændelser. Produktionsmaterialer kan mangle, et maskinnedbrud kan opstå, nye opgaver kan tilkomme, eller en medarbejder kan blive syg. ProPlanning håndterer alle disse hændelser og hjælper med replanlægning eller reallokering af medarbejdere. I ProPlanning er medarbejdere og opgaver grafisk opstillet over for hinanden, og man kan hurtigt ved hjælp af drag and drop allokere ledige medarbejdere til at overtage den ubemandede opgave.

ProPlanning synliggør afvigelser og stiller værktøjer til rådighed til effektivt at foretage replanlægning af opgaver såvel som identifikation af ledige ressourcer og dermed reallokering af medarbejdere. Som leder er det vigtigt altid at have fingeren på virksomhedens aktiviteter. Gennem en kontinuerlig, effektiv og fleksibel planlægning sikres det, at medarbejderressourcerne altid anvendes hvor de skal – når de skal.

Planlægning i ProPlanning giver virksomheder mange fordele

Med ProPlanning sikrer virksomheden det rette sammenspil mellem virksomhedens ressourcer og aktuelle opgaver. Målet er således at generere en bemandingsplan, som matcher behovet for kvalifikationer, ressourcer og aktiviteter på et givent tidspunkt. ProPlanning medvirker i den forbindelse til, at der hverken foretages under- eller overbemanding. Herved sikrer virksomheden, at ressourcerne er til stede på det rette tidspunkt på det rette
sted i det rette omfang. Fordelen ses i form af, at virksomhedens drift kan afvikles planmæssigt samtidig med, at udnyttelsesgraden for virksomhedens ressourcer vil stige.

Ved brug af ProPlanning som bemandingsværktøj vil brugerne opleve en hurtig eksekvering af planlægningsprocessen. Værktøjet er udviklet og designet til at give et hurtigt og overskueligt overblik over bemandingsplanlægningen. Derved kan der frigives ressourcer til virksomhedens øvrige værdiskabende aktiviteter.

ProPlanning understøtter virksomhedernes målstyring

Bedst mulig anvendelse af virksomhedens ledige ressourcer samt opretholdelse af leveringsevne og -fleksibilitet er væsentlige styringsparametre i alle virksomheder.

Samtidig vil det gavne bundlinje og produktivitet at minimere uplanlagt overtid og dermed forøge medarbejdertilfredsheden.

ProPlanning er værktøjet der gennem effektiv og fleksibel planlægning, hjælper virksomhederne med at nå disse mål.