(Dansk)
.
Kundelogin

Planlægning

Planlægningsopgaven kan i princippet opdeles i to delprocesser:

  1. Identifikation af hvad der ønskes/skal udrettes (opgaver / behov) og hvornår
  2. Allokering af ressourcer til udførelse af disse opgaver

Resultatet af planlægningen ender med at føre til eksekvering, der dels indbefatter formidling af det planlagte og håndtering af eventuelle afvigelser herfra.

Disciplinen at finde og matche den rette ressource (medarbejder) til en given opgave, hænger ofte sammen med viden om medarbejderens kvalifikationer, arbejdstid samt øvrige parametre så som overenskomstmæssige regler. Resultatet er en plan for hvilke opgaver der tænkes udført, indeholdende såvel tidspunkt som allokerede ressourcer.

Gennemførelsen af en plan vil ofte være forbundet med afvigelser, enten i form af ændrede opgaver eller ændringer i relation til tilstedeværelse af de planlagte ressourcer og dermed replanlægning. ProMark indeholder viden om de enkelte ressourcers tilstedeværelse og kvalifikationer samt de regler og overenskomster der skal efterleves.

niveauer i forbindelse med planlægning

I ProMark arbejdes der med to niveauer i forbindelse med planlægning:

Komme/gå-planlægning Dette niveau af planlægning baserer sig på de i ProMark allerede eksisterende mødeplaner i kombination med selve medarbejderen og dennes kvalifikationer
Økonomisk planlægning Dette niveau af planlægning kan anvendes som overbygning. Her vil der kunne synliggøres de økonomiske konsekvenser ved en given plan. På basis af budgetter samt opstillede parametre for ”optimum”, vil der kunne genereres forslag til hvorledes den optimale allokering af ressourcer bør være.