Medarbejderplanlægning

Skab den optimale plan med mindre administrativt arbejde

Det kan være en kompleks og tidskrævende opgave at sikre at de rette ressourcer er til stede, når der er behov for dem. Der er ofte mange elementer at tage højde for i planlægningen:

 • Medarbejdernes mødetider og planlagt ferie og fravær
 • Arbejdstidsregler, overenskomster og lokalaftaler
 • Medarbejdernes kvalifikationer
 • Bemandingskrav i forhold til opgaverne
 • Medarbejdernes ønsker til ændring af arbejdstid og/eller ferie
 • Budgetterede timer
 • Dynamik i opgaverne som påvirker bemandingen
 • Pludseligt opstået fravær så som sygdom, møder og lignende

Med ProMarks værktøjer til medarbejderplanlægning får virksomheden hjælp til at skabe den optimale plan med mindre administrativt arbejde.

TO MODULER TIL MEDARBEJDERPLANLÆGNING: PROROSTER OG PROSCHEDULE

ProMark tilbyder to planlægningsmoduler, der kan bruges sammen:

ProRoster 

ProRoster er et webbaseret modul til bemandingsplanlægning baseret på turnus og medarbejdernes arbejdstider.

ProSchedule

ProSchedule understøtter v​agtplanlægning ud fra behovet for arbejdskraft (og evt. kvalifikationer), hvorefter vagterne tildeles relevante medarbejdere. ProSchedule giver også medarbejderne mulighed for selvbe­tjening.


GØR BUDGETTER OG FORVENTET BEMANDING TIL EN DEL AF PLANLÆGNINGSPROCESSEN

ProForecast - lønbudgetter og bemandingsbehov

ProForecast

Med ProForecast kan I definere lønbudgetter (i kroner eller timer) og bemandingsbehov og visualisere disse for planlæggeren – både i ProRoster og ProSchedule


SPAR TID OG PENGE OG OPNÅ ØGET FLEKSIBILITET

Der er mange fordele ved at digitalisere medarbejderplanlægningen:

 • Sparet administration gennem effektivisering af rutineopgaver
 • Sparede lønkroner (normaltid frem for overtid)
 • Sikrer at arbejdstidsregler overholdes
 • Hurtig og fleksibel replanlægning ved afvigelser
 • Nemt at tage hensyn til medarbejdernes ønsker om ændringer eller ferie
 • Selvbetjening for medarbejderne – og dermed decentral planlægning mellem medarbejderne
 • Altid ajourførte vagtplaner
 • Online overblik for ledere og den enkelte medarbejder