(Dansk)
.
Kundelogin

Overall Equipment effectiveness – ProOEE

Monitorering af både planlagt og aktuel produktionsstatus – i realtid

ProOEE er Mark Informations løsning som gør det muligt at monitorere både planlagt og aktuel produktionsstatus i realtid. ProOEE passer til alle typer produktion og hjælper virksomheden med at sikre at der arbejdes på de rigtige opgaver samt at de udføres i henhold til planen.

Planlagt og aktuel produktionsstatus i realtid

Produktionsoverblik på storskærmPlanlagt såvel som igangværende produktion synliggøres og på basis af medarbejdernes registreringer af tid og produktionsresultater visualiseres aktuel status i de enkelte produktionsenheder. Derved skaber ProOEE fundamentet for kontinuerligt at sikre at virksomhedens ressourcer anvendes korrekt, og at informationen om hvad der bør udføres, er tilgængelig for alle.

Den forbrugte tid og det aktuelle produktionsresultat opdateres i realtid og kan sammenholdes med det planlagte. Derved kan uregelmæssigheder og potentielle forsinkelser identificeres tidligt. Dette muliggør således at virksomheden sættes i stand til at agere før det er for sent.

Fordele

En af fordelene ved ProOEE er at kunne eksponere produktionsdata på storskærme/monitorer i produktionen (Production Display). De ansvarlige medarbejdere i produktionen kan derudover benytte løsningen til ad-hoc produktionsovervågning.

I mange virksomheder benyttes tavler til at visualisere status på produktion og projekter. De kan være baseret på udskrifter som hænges op eller at status tegnes direkte på fx et whiteboard. Ofte er informationen allerede forældet, når den kommer op på tavlen, og viser derfor en fejlagtig status.

Med ProOEE kan du i realtid opfange afvigelser i produktionen/på projekter som eksempelvis maskinstop, mangel på personale og materialer. På den måde kan man tidligt justere for at sikre at ordrer leveres til tiden og at indsatsen er i tråd med det planlagte.

Produktionsoverblik på tablet til værkføreren

ProOEE kan konfigureres, filtreres og sorteres efter kundens ønsker; man kan have op til 10 kolonner med information relateret til ordrer og operationer, og man kan bl.a. se:

  • Planlagte timer
  • Faktiske timer
  • Køretid
  • Resterende køretid
  • Status (fx produktion eller nedbrud)
  • Bemanding
  • Planlagt slutdato
  • Tid til færdiggørelse

ProOEE viser både planlagt og aktuel produktionsstatus i realtid. Man kan publicere ProOEE i det format man ønsker: på storskærme eller PC, Ipad (Tablet) og smartphone. ProOEE er overordentlig fleksibelt og kan uden problemer tilpasses behovene i de enkelte produktionsenheder og giver en opdateret produktionsstatus på det eller de medier der ønskes anvendt.

Optimal anvendelse af virksomhedens ressourcer

Med ProOEE kan man overvåge produktionen i realtid således at man altid har opdateret information når man skal træffe beslutninger. Man kan se om de forskellige ordrer, operationer og projekter følger planen eller om der er opstået afvigelser som følge af maskinfejl, manglende bemanding, manglende materialer eller lignende.

Ønsker du at sikre at du udnytter dine ressourcer optimalt, er ProOEE løsningen for dig. Ressourcer som ikke udnyttes, kan være tabt forretning, og den får du antagelig ikke tilbage senere. En forsinkelse pga. nedbrud er vanskelig at indhente, i hvert fald uden at der påløber ekstra omkostninger og ekstra belastning på personale og maskiner.