(Dansk)
.
Kundelogin

Projektregistrering på ProPortal

Registrering af projekt- og aktivitetstid via portal – for alle medarbejdere

At have det fulde grundlag for udregning af ’cradle to grave’-omkostninger på virksomhedens produkter og ydelser er essentielt for at opretholde virksomhedens effektivitet. Med ProMarks enkle og intuitive web-baserede projektregistrering, kan vi hjælpe med at give svar på:

  • Om tiden (også funktionærernes) anvendes på de rigtige aktiviteter?
  • Om de igangsatte projekter (stadig) er rentable?
  • Om dine produkters kostpris er korrekt eller om funktionærernes tid reelt mangler i omkostningsberegningen?
  • Om der er styr på de indirekte produktionsomkostninger?

Selvom svar på disse spørgsmål altid har været relevante, er det netop idag – på grund af den globale markedssituation – afgørende områder at have konkret viden om.

Typer af aktiviteter og projekter

Projekterne, man ønsker at registrere tid på, kan ligge inden for næsten alle dele af virksomheden: Udvikling, projektering, design, produktion, salg, service mv.

Og ved selv at definere eller hente projekterne fra andre systemer i virksomheden, bliver den konkrete viden så specifik eller generel, som man selv ønsker. De registrerede data og tider lander i den kategori, de kom fra, dvs. på jobordrer eller projekter. Derfra kan de anvendes til fx interne udregninger af kostpriser, opfølgning på effektivitet eller ekstern fakturering.

ALLE MEDARBEJDERE KAN REGISTRERE

Enhver medarbejder med adgang til portalen via egen eller fælles PC, via intranet el.lign. kan nu registrere hvad deres tid anvendes på – specifikke ordrer, aktiviteter, projekter eller klargøring og service.

HVOR OG HVORNÅR FOREGÅR PROJEKTREGISTRERINGEN?

Det står frit om man ønsker al arbejdet tid registreret for den enkelte medarbejder, eller kun relevant projekttid.

Registrering foregår enkelt, intuitivt og hurtigt i få skærmbilleder, og kan foretages løbende i forhold til de skiftende opgaver eller i en omgang sidst på dagen, ugen eller måneden.

Registrerede data er straks tilgængelige for planlægning og opfølgning på kontoret.

MERVÆRDI

Virksomheden opnår en ubetalelig viden om egen drift samt muligheden for opfølgning på nuværende og fremtidige arbejdsopgaver og rutiner.

Samtidig giver ProPortal mulighed for at stille andre funktioner og information til rådighed for de medarbejdere, som nu registrerer.

Hvis registrering tidligere er foregået manuelt, opnås både besparelser på tid til administration og efterbehandling, samt et langt større og hurtigere overblik over igangværende arbejde.

ROLLER I PROPORTAL

ProPortal understøtter forskellige roller i relation til arbejdsfunktioner: medarbejdere, godkendere og ledere. Der arbejdes løbende på at tilføje relevante roller, og roller og funktioner vil altid blive designet på en måde, så installation eller uddannelse ikke er påkrævet.

De mere avancerede funktioner i ProMark kræver stadig andre indgange såsom en Windows-klient.

Ugeoversigt i ProPortal

 

 

 

 

 

 

Ugeoversigt i ProPortal

Projektregistrering for en dag