Opsamling af tid på projekter, aktiviteter og opgaver

Med ProJect kan medarbejderne registrere deres tid på projekter, aktiviteter og opgaver. Det gør det muligt at følge op på tidsforbruget og giver et præcist grundlag for viderefakturering.

Medarbejderen registrerer nemt via mobiltelefonenMed ProJect registrerer den enkelte medarbejder nemt eget tidsforbrug på projekter – enten løbende i takt med at projekterne skifter eller som en opsamling sidst på dagen eller ugen. Registreringerne laves enten via webportal, pc eller mobiltelefon.

Projekttiden kobles som udgangspunkt sammen med medarbejderens ind- og udstemplinger, men modulet kan også benyttes af medarbejdere, der ikke registrerer, hvornår de kommer og går. Enhver registrering kan underopdeles i op til 8 dimensioner, som kan definere fx afdeling eller om det er fakturerbar tid. Udover tidsforbruget, kan medarbejderen også registrere status på projekterne, som fx ”efter planen” eller ”forsinket”.  

Projekterne defineres i ProMark eller kan overføres fra andre systemer som fx ERP-systemet. Det er også muligt at overføre budgetdata, så virksomheden kan følge med i, om budgettet overholdes.

Arbejder medarbejderne på samme projekt i lang tid, kan de tildeles et stamprojekt, så tiden automatisk konteres på dette projekt. På den måde slipper de for at registrere det samme hver dag.

Overblik over projekter i ugen

 

Aktuel information optimerer tidsforbruget

Registrering af tidsforbruget skaber overblik for den enkelte medarbejder. Samtidig har ledelsen fuldt overblik over igangværende projekter og kan få svar på spørgsmål som:

  • Er funktionærernes tid allokeret korrekt på projekter?
  • Anvendes tiden på de rigtige projekter?
  • Er der styr på de indirekte produktionsomkostninger?
  • Er de igangsatte projekter rentable?

Lederen får projektregistreringerne til godkendelse, og både medarbejdere og ledere kan modtage påmindelser om fx manglende projektregistreringer eller manglende godkendelser.

Forbedret beslutningsgrundlag og præcis fakturering

ProJect eliminerer den manuelle administration af virksomhedens projekter og sikrer, at tidsforbrug og status på alle projekter er samlet ét sted. Det giver overblik og værdifuld indsigt i egen drift, som muliggør:

  • Effektiv planlægning og eksekvering af projekter
  • Stram budgetstyring, da tidsforbruget løbende kan holdes op imod budgettet
  • Valide efterkalkuler, da projekternes omkostninger kan beregnes meget præcist
  • Hurtigt og præcist faktureringsgrundlag i forbindelse med kundeleverancer, da arbejdstiden og tidsanvendelsen dokumenteres nøjagtigt