Jobregistrering i ProJob

Vejen til optimering af produktionsprocesser og -omkostninger

Vejen til optimering af produktionsprocesserMange virksomheder har behov for at spore hvor lang tid, der bliver brugt på de enkelte opgaver i produktionen og opsamle andre detaljerede data til den løbende opfølgning.

Med ProJob kan I indsamle produktionskritiske jobdata via medarbejdernes registreringer – også hvis de er ude af huset. Det giver et opdateret overblik over status i produktionen og præcise data til effektiv planlægning, opfølgning, rapportering og korrekte efterkalkulationer.

INTEGRATION TIL ERP-SYSTEMET

ProJob integreres ofte med virksomhedens ERP-system, som forsyner ProJob-databasen med produktionsplaner i form af ordrer og operationer. Modulet har standardintegration til en række ERP-systemer – herunder Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Dynamics AX/NAV og SAP ERP – og kan dermed berige virksomhedens ERP-data i en automatiseret proces.

Medarbejderne registrerer via terminaler, webportal, pc eller mobilapp produktionskritiske parametre direkte fra produktionsgulvet som fx:

 • Tidsforbrug pr. ordre/operation/workcenter/ressource eller tilstand (standardtid versus normtid)
 • Status på gennemførte ordrer/operationer
 • Producerede antal fordelt på godkendte og kasserede, evt. fordelt på årsag
 • Omkostninger pr. ordre/operation/medarbejder udtrykt i tid pr. lønart
 • Materialeforbrug

De realtidsbaserede registreringer valideres og sendes tilbage til ERP-systemet for løbende opdatering af produktionsplanerne.

OVERBLIK OVER FREMDRIFTEN I REALTID

Via en produktionsoversigt kan I på storskærme eller pc/tablet få et klart billede af produktionsstatus – i realtid. Både den planlagte og igangværende produktion synliggøres, og ud fra medarbejdernes registreringer af tid og produktionsresultater visualiseres den aktuelle status i de enkelte produktionsenheder.

Det giver overblik over fremdriften på ordrer, og lederen kan kontrollere om de rigtige medarbejdere arbejder på de ønskede ordrer. Uregelmæssigheder og potentielle forsinkelser kan identificeres tidligt, så virksomheden kan agere, før det er for sent.

Overblik over fremdriften i realtid med produktionsoversigten

PRODUKTIONSRAPPORTERING SKABER VARIGE FORBEDRINGER AF PRODUKTIVITETEN

produktionsrapportering med ProJobMed ProJob får virksomheden valide og opdaterede data, som giver detaljeret indsigt i forhold som:

 • Anvendelse og vedligehold af virksomhedens produktionsudstyr via opsamling af udnyttelsestider, effektivitet og fejlårsager
 • Årsagsafvigelser som fx ventetider ved maskiner, manglende materialer m.m.
 • Forbrugte og producerede varer mv. som muliggør korrekt logistikstyring via understøttelse af virksomhedens informationsflow i den samlede værdistrøm
 • Hvorfor kvaliteten ikke er i overensstemmelse med kvalitetsmål
 • Hvorfor leveringstider ikke opfyldes som planlagt
 • Hvorfor produktionsomkostningerne er for høje (fx overarbejdstillæg som måske kan reduceres gennem bedre planlægning af medarbejderne)

Virksomheden får med andre ord aktuel og værdifuld indsigt i egen drift. Det giver et solidt og faktabaseret grundlag for at optimere og effektivisere produktionen og forbedrer evnen til at reagere hurtigt på ændringer i efterspørgsel og kapacitet.

Erfaringer viser, at produktiviteten ofte kan forbedres betydeligt – primært ved at udnytte personale, maskiner og materiale bedre.

Derudover kan virksomheden forbedre leveringssikkerheden og reducere produktionsomkostningerne gennem den indsigt, som ProJob leverer i form af data til monitorering af produktions- og spildtider, effektivitet og fejlårsager.