(Dansk)
.
Kundelogin
Få vores nyhedsbrev

Modtag aktuelle nyheder og vigtig viden om Workforce Management ca. en gang om måneden

Job & aktivitet

Produktionsstyring og jobrapportering – til komplet styring af produktionsprocesserne

ProMark er en unik og fleksibel løsning til indsamling af data og information direkte fra fabriksgulvet. ProMark er ideel til at lave planer og give overblik over ressourcer, materialer og personale. Du får beslutningsgrundlag og opfølgning i den daglige planlægning, både til produktionsstyring og jobrapportering.

Indsamling af realtidsdata og produktionsplanlægning af processer som er kritiske for din mission

I alle virksomheder er antagelser og intuition nødvendige af og til, men for at kunne få fordele af det kendskab du har til produktionen må du basere dine beslutninger på fakta. ProMark giver cheferne for produktionen på gulvet tilgængelige data at arbejde ud fra i den daglige planlægning. Risikoen for at tage de forkerte beslutninger mindskes hermed.

  • Hvor meget tid er brugt på en specifik ordre, operation eller et job og hvem har udført det?
  • Hvor mange enheder er produceret/kasseret?
  • Hvilken status har en specifik ordre eller operation (i gang, afsluttet, afbrudt osv.)?

Øjeblikkelig justering af planlægningen

At være i stand til at reagere på afvigelser i produktionsplanen - som fx et maskinproblem, forsinket materiale, fravær i bemandingen - er kritiske faktorer i alle virksomheder.

Med ProMark kan man umiddelbart justere i planerne for en optimal og fleksibel udnyttelse af personale, maskiner og materiale – alt i realtid.

Øget produktivitet

Ved at måle værdiskabende og ikke værdiskabende arbejdstid får du data til at øge produktiviteten hvor der er behov for det. ProMark giver dig det nødvendige overblik over dele af produktionsprocessen. Information som rapporteres er fx.

  • Baser dine beslutninger på fakta med ProMarkStart og stop på igangværende arbejde
  • Registrering og ændring af operationstilstande (fx. stop-tid, produktion)
  • Antal producerede enheder
  • Forbrug af materiale
  • Kvalitetsdata, fx. SPC

Alle rapporterede informationer valideres for at fremhæve årsager til afvigelser i f.eks. kvantitet eller anvendt tid.

Integration med andre systemer

ProMark kan integreres med andre systemer som fx ERP-, MRPII- eller MES-systemer. Dette øger afkastet i investeringen i andre forretningssystemer markant. Læs mere om integration.
 Sammenfatning af funktionalitet

Registrering af kvantitet Den enkelte ansatte registrerer mængden af producerede og kasserede enheder. Den ansatte kan samtidig ændre årsagen til at en enhed kasseres.
Materialeforbrug Operatøren rapporterer forbrugt materiale i den igangværende operation. Forbrugt materiale kan bekræftes i forhold til et defineret produktindeks i ProMark.
Registrering af menneskelige og maskinelle ressourcer Tilføjer en dimension i registreringen udover den enkelte ansatte. Her indsamles tid fra maskiner og ressourcer.
Ordreregistrering med Kanban Med udgangspunkt i den japanske Kanbanteknik, kan man med ProMark foretage decentral ordrebestilling fra de enkelte registreringsterminaler. ProMark bruger et Kanbanregister med Kanbankort som installeres. Modulet sikrer at kun en ordre er aktiv per Kanbankort. Normale rutiner for registrering af igangværende arbejde kan anvendes ved Kanbanordrer.