Job & aktivitet

Job-, proces- og projektregistrering til komplet styring af opgaver og produktionsprocesser

Effektivisering og omkostningsreducerende tiltag er som aldrig før en afgørende parameter i virksomheders bestræbelser på at forblive rentable og konkurrencedygtige.

Med ProMark kan I opsamle vigtige data i en automatiseret proces. Det reducerer ikke bare de manuelle rutiner i virksomheden, men giver også aktuel og værdifuld indsigt i egen drift. Det giver virksomheden et solidt og faktabaseret beslutningsgrundlag og forbedrer muligheden for at reagere hurtigt på ændringer i efterspørgsel eller kapacitet.

ProMark tilbyder følgende moduler:

PROJEKTREGISTRERING:
TIDS- OG STATUSREGISTRERING PÅ PROJEKTER OG AKTIVITETER

ProJect anvendes primært af funktionærer og gør det muligt for den enkelte medarbejder at registrere eget tidsforbrug på forskellige opgaver og projekter – med mulighed for at holde forbruget op mod budgettet. Tid og evt. status på virksomhedens projekter, sager og aktiviteter registreres enkelt og intuitivt – enten løbende i takt med at opgaverne skifter eller som en opsamling sidst på dagen eller ugen.

Med ProJect undgår virksomheden manuel projekthåndtering og tidsopgørelser i individuelle regneark. Projektregistreringen sker enten på pc (portal), iPad eller mobiltelefon (app). Og med notifikationer (ugentlig og/eller månedlig kvittering) kan der automatisk følges op på om indrapporteringen foretages i rette tid i forhold til virksomhedens faktureringsprocesser. De registrerede data er umiddelbart tilgængelige og giver konkret viden om virksomhedens aktiviteter. Det effektiviserer eksekveringen af projekter og aktiviteter og sikrer grundlaget for efterkalkulation og økonomisk opfølgning.

Læs mere om ProJect.

Jobregistrering:
Indsamling og validering af produktionskritiske data

ProJob er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger.

ProJob sikrer en smidig, online registrering af produktionskritiske parametre direkte fra produktionsgulvet som fx job ind og ud, antalsrapportering og materialeforbrug. Via integration med ERP-systemet fodres systemet med produktionsplaner i form af ordrer og operationer. Og de realtidsbaserede registreringer føres tilbage til ERP-systemet for løbende opdatering af planen.

Via produktionsoversigten visualiseres både planlagt og aktuel produktionsstatus på storskærme eller pc/tablet – i realtid. Det giver overblik over fremdriften på ordrer, og uregelmæssigheder og potentielle forsinkelser kan identificeres tidligt, så virksomheden kan agere, før det er for sent.

Med ProJob får virksomheden detaljeret indsigt i anvendelsen af personale, maskiner og materialer samt årsager til afvigelser. Det sikrer bedre udnyttelse af virksomhedens ressourcer, reducerer produktionsomkostninger og forbedrer leveringssikkerheden – og øger dermed virksomhedens produktivitet.

Læs mere om ProJob.