Timeregistrering

Timeregistrering – en gevinst for din virksomhed

Gør det som over 300.000 tilfredse brugere allerede har gjort. Anskaf ProMark og få et moderne timeregistreringssystem, så slipper du for besværet med manuel timeregistrering.

  • Medarbejderne udfylder selv deres timeregistrering online
  • Praktisk og hurtig registrering for medarbejderne ude i marken
  • Et fleksibelt timeregistreringssystem, der skaber fuldt overblik over timeforbrug, ferie, flextid og overarbejde og som samtidig danner detaljerede medarbejderstatistikker
  • Sikrer kontrol af lønomkostninger
  • Kan integreres fuldstændig med dine andre IT-systemer
  • Reducerer manuel og tidskrævende administration
  • Sikrer korrekt lønudbetaling i forhold til overenskomster og lokalaftaler

Har din virksomhed brug for hjælp til at styre, hvilke medarbejdere der er syge, er på kursus eller har haft overarbejde?

Så er svaret enkelt! ProMark sikrer, at timeregistrering aldrig løber løbsk!

Timeregistrering - og planlægning af medarbejdernes arbejdstider online er en del af ProMark Workforce Management. Data om arbejdstid, komme/gå og fravær indsamles og leverer information i realtid.

Med ProMarks timeregistreringssystem sparer du tid og penge og optimerer arbejdsindsatsen for dit personale. Det øger muligheden for effektiv bemandingsplanlægning og giver aktuelle data til lønudbetalinger.

Samtidig får du et optimalt udgangspunkt når din virksomhed skal byde på fremtidige projekter. Det skaber den rigtige base for øget indtjening.

EFFEKTIVISER TIMEREGISTRERING

Nu er det slut med at gætte dig til hvad dine medarbejdere bruger tiden på!

I 35 år har vi udviklet erfaringer med timeregistrering.

ProMark fra Mark Information har den rigtige IT-teknologi der kan smelte sammen med dine øvrige IT-løsninger. ProMark skaber overblik og hurtig reaktion på udfordringerne!

Kontakt os - og hør om alle mulighederne inden for bl.a. timeregistrering!