Projektstyringsværktøj

MED PROJECT-MODULET i ProMark får du et effektivt projektstyringsværktøj for registrering på interne og eksterne projekter og opgaver

Samtidig får virksomheden et enkelt system til projektstyring og dermed en samlet oversigt over virksomhedens projekter og opgaver.

Projekter og opgaver i ProJect oprettes enten direkte i ProMark eller importeres fra andre systemer. Det betyder at de ansatte kan registrere tid og status for forskellige projekter og aktiviteter gennem deres personlige side i portalen. Deres eget projektstyringsværktøj.

Proaktivt projektstyringsværktøj

ProJect er et vigtigt projektstyringsværktøj som sikrer at realtidsdata altid er tilgængelige som grundlag for en effektiv projektstyring.

Dataene gemt i ProJect kan bruges til planlægning, løbende administration, opfølgning på projekter, rapportering, fakturering osv. med tovejsintegration til ERP-løsningen.

De indsamlede data kan bruges som grundlag for nøjagtige beregninger af projekt- og aktivitetsomkostninger, og for efterrapportering og analyse, som med fuld gennemsigtighed bruges i den videre projektstyring og projektoptimering.

Den afgørende oversigt

Ud over at du kan få en oversigt over virksomhedens aktiviteter, giver ProJect et detaljerig viden omkring tidsforbruget og status over de forskellige projekter.

Medarbejderne kan selv føje notater til projekterne, og ledelsen vil altid have oversigt over projekternes fremskridt. Ledelsen har derfor et vigtigt projektstyringsværktøj til at kontrollere projekter og deres tidsforbrug.

ProJect er samtidig integreret med ProTime-modulet, der giver et samlet overblik over arbejdstid og fravær.

Kontakt os gerne for yderligere information om et effektivt projektstyringsværktøj.