OEE – den totale udstyrseffektivitet

Brug oee-måling til at reducere spild på produktionsudstyr og øg effektiviteten og produktiviteten. 

OEE er et måle- og optimeringsværktøj til at synliggøre spild på produktionsudstyr. Som tal, giver det en beskrivelse af, hvor godt udstyret udnyttes, hvor effektivt udstyret kører og hvad kvaliteten af udstyret er – i øjeblikket.

målrettet produktionsstyring

OEE sætter tal på spildet på produktionsudstyret, synliggør hvor der skal gribes ind og er derfor en vigtigt tilføjelse til ledelsens værktøjer inden for produktionsstyring. Samtidig udgør målingen af den totale udstyrseffektivitet et grundlag for:  

  • Overvågning af produktionsprocesser
  • KPI beregning
  • Analyse og produktionsopfølgning

De færreste virksomheder scorer højt på udstyrseffektivitet, før de begynder at arbejde strategisk med OEE og lean.

OEE understøtter lean ved at identificere, hvor der skal optimeres, og ved at reducere nogle af de spildtyper, der arbejdes med inden for lean. 

fælles retning og indsats

Måling af den totale udstyrseffektivitet kan bruges til at identificere best practices inden for hele virksomheden, på tværs af produktionssteder.

Målingen synliggør spild for ledelsen, men også for medarbejderne, og kan bruges til at inddrage medarbejderne i et fælles ansvar for spildreduktion.

overblik over produktionsdata

ProMarks produktionsoversigt viser planlagt og aktuel produktionsstatus i realtid baseret på medarbejdernes registreringer af tid og produktionsresultater. Oversigten viser produktionsdata på storskærme eller på pc/tablet, så medarbejderne hele tiden kan overvåge produktionen.

Produktionsoversigt i ProMark

Læs mere om OEE…