Dataindsamling

Moderne dataindsamling med ProMark

Dataindsamling med ProMark

ProMark sørger for effektiv dataindsamling der kan integreres med virksomhedens egne systemer.

Dataindsamling er vigtig for en virksomhed. De mange informationer virksomhederne har brug for danner grundlag for eksempelvis:

  • lønbehandling
  • fraværsoverblik
  • reduktion af spild
  • effektivitetsmålinger
  • tidsregistrering på job og aktiviteter

ProMark tilbyder en række moduler der effektivt sørger for dataindsamling og registrering baseret på virksomhedens behov. ProMark har løsningen på din dataindsamling, med systemer der effektiviserer arbejdsgangen og mindsker administrationstiden ved at levere information i ”realtid”.

effektiv dataindsamling

Fordelen ved ProMark er, at du får et onlinesystem til hele virksomheden. Alle i virksomheden får mulighed for at få korrekt information når den skal bruges, og samtidig reduceres manuel indtastning og fejl.

Registreringerne sker enkelt og hurtigt ved kilden og er straks til rådighed online, så fx lederne får mulighed for at lave korrekte rapporter på baggrund af informationen.

Dataindsamling med ProMark giver flere fordele:

  • Integration – ProMark integrerer med virksomhedens øvrige forretningssystemer
  • Overblik – ProMark sørger for at virksomheden får et godt overblik over virksomhedens forskellige aktiviteter og resultater
  • Planlægning – få mulighed for effektiv planlægning af bemanding, job, aktiviteter, økonomi
  • Tidsregistrering – lad medarbejderne registrere deres tid og fravær
  • Effektivisering – reducer administrationstid og alloker de rette ressourcer til de rette opgaver

reducer administration med online dataindsamling

ProMark sørger for at dataindsamling sker effektivt, og ved at fjerne tid fra administration kan arbejdet blive effektiviseret. Vi har en automatiseret løsning der er nem for alle at bruge. Vores produkter gør dig og din virksomhed i stand til at træffe bedre beslutninger.