(Dansk)
.
Kundelogin

SAP-integration

Få din SAP-installation helt ud til produktionsgulvet

SAP Certified Integration with SAP Applications

ProMark opererer på et mere detaljeret niveau end SAP. I ProMark kan hvert parameter (arbejdskraft, maskiner, materialer eller eksterne ressourcer) planlægges, omlægges og ændres. Ændringer kan meldes tilbage til SAP, men vil normalt ligge i ProMark til færdigmelding.

SAP Certified Integration with SAP S/4HANA®

SAP planlægger hvor mange ressourcer der er til rådighed, og distribuerer produktionsplaner baseret på forespørgsel/ordrer på et overordnet niveau, mens ProMark overvåger resultat og forløb i realtid på et mere detaljeret niveau.

ProMark bør ses som en forlængelse/udvidelse af SAP, hvor SAP laver hovedplanen, og ProMark muliggør operationel planlægning og replanlægning på produktionsgulvet.

Maksimal synergi mellem ERP og jobregistrering

 • 100% forklaring af jobtid kontra løntid
 • Auto-job ind og auto-job ud når medarbejdere i længere tid arbejder på samme ordre, hvorved der ikke behøves en manuel jobregistrering
 • Samme terminaler og samme dialoger
 • Mulighed for OEE webpart, evt. på storskærme
 • Mulighed for at ressourceallokere medarbejdere på job
 • Mulighed for at have IPO (indirekte produktionsordrer) så som fejning, oprydning, uddannelse, møder osv. hvorpå timer opsamles
 • Mulighed for at opsætte valideringer på jobregistrering hvis der fx er brugt flere timer end planlagt
 • Mulighed for jobregistrering via mobil klient
 • Online registrering i stedet for timer på bagkant
 • Standardrapporter over produktivitet og effektivitet fordelt på workcentre, afdelinger, ordrer, medarbejdere osv. Udregnes som planlagt produktionstid i forhold til medgået produktionstid
 • Kun ET skærmbillede hvor ledere får overblik over registreringer, foretager rettelser og godkender afvigelser

Generelt kan implementering af ProJob klares på under en uge vi gør jobregistrering enkel!

Læs mere om ProMark.