(Dansk)
.
Kundelogin

Integration til ProMark – ProHost

Skab integration mellem ProMark og virksomhedens øvrige forretningssystemer og opnå øget effektivitet

ProMark er et enestående værktøj til at opsamle, præsentere og distribuere løn- og produktionsrelaterede data. Ved at integrere med andre forretningssystemer som fx HR-, løn- og ERP-systemer bliver værdifuld og aktuel information tilgængelig der hvor den skal bruges, når den skal bruges – uden risiko for manuelle fejl og forsinkelser og med færre administrative rutiner.

ProHost er ProMarks integrationsmodul. ProHost indeholder en lang række integrationer som standard – og der kommer løbende flere til – og byder på avancerede konfigurationsmuligheder. 

ET SYSTEM KAN IKKE ALT!

Ofte vil en løsning baseret på kun ét system ende med at kompromittere et eller flere forretningskritiske punkter. En løsning, der består af velintegrerede og dedikerede systemer, giver en betydeligt mere fleksibel og effektiv understøttelse af virksomhedens forretningsprocesser.

Med ProMark kan virksomheden øge aktualiteten og troværdigheden af:

 • Fremmødedata
 • Fraværsdata
 • Planlægningsdata
 • Produktionsdata
 • Lagerdata og
 • Omkostningsdata

– på alle niveauer.

Med den rette information tilgængelig i de rette systemer får virksomheden et langt bedre overblik. Det optimerer evnen til at fokusere på det vigtige og giver mulighed for hurtig reaktion, styring og korrektion, når uventede hændelser opstår. 

Øget effektivitet gennem integration

Ved at integrere forskellige administrative systemer får virksomheden et solidt og faktabaseret beslutningsgrundlag. Hvad der tidligere var historisk rapportering på forhold, der alligevel ikke kan rettes op på, bliver pludselig aktiv ledelsesinformation om hvad der sker lige nu.

Derudover opnår virksomheden også fordele som:

 • Færre manuelle rutiner inden for lønberegning, produktionsplanlægning, indkøb, logistik, lager, salg, ledelse mv.
 • Færre fejl ved overførsel af data
 • Hurtigere reaktion på afvigelser og uventede hændelser
 • Højere effektivitet

Vi har mere end 400 kunder, og hos alle er ProMark integreret mod et eller flere forretningssystemer – og altid lønsystemet. Det øger afkastet af investeringen i de øvrige systemer markant.

 Standardintegrationer

ProMark har lige nu integrationer til følgende systemer som standard. Er jeres system ikke på listen, så kontakt os. Integrationen kan være på vej – eller vi kan tilbyde at udvikle den.

LØN- & HR-SYSTEMER

 • 4Human
 • Aditro Lön & HR
 • Agda Lön
 • Bluegarden HR-plus
 • Bluegarden HR-plus maps
 • Bluegarden løn
 • Dataløn
 • Epos-løn & HR
 • Flex HRM Payroll
 • Formula Lønn & Personal
 • Hogia Lön
 • HRM Software Lön & HR
 • Huldt & Lillevik
 • Kontek Lön
 • Lessor løn
 • MindKey
 • MoorePay Payroll & HR
 • MR-Løn/KMD
 • Multiløn Erhverv
 • Multiløn Maxi
 • Multisoft
 • Personec Lön & HR
 • POL Lön
 • Sage Payroll & HR
 • SnowdropKCS
 • SAP HCM
 • SAP SuccessFactors
 • SAP Payroll
 • Sympa
 • Talentsoft
 • Visma Lön
 • Visma.net Payroll
 • Visma SPCS
 • Workday

 

ERP-SYSTEMER

 • Agresso UBW
 • ASPECT/4
 • Concorde XAL
 • IFS Applications
 • Infor ERP LN
 • Infor M3
 • Jeeves
 • MS Dynamics 365FO
 • MS Dynamics 365BC
 • MS Dynamics AX
 • MS Dynamics NAV
 • Multi+
 • Oracle ERP
 • SAP Business One
 • SAP ERP
 • Visma Business
 • Visma.net

 

OFFENTLIGE SYSTEMER

 • Danmarks Statistik
 • Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
 • NemRefusion

 

TELEFONSYSTEMER

 • CAX
 • Trio Present (serielt og TCP/IP)

 

TEKNOLOGIER

Filudveksling:

 • Kommasepareret – fast længde, XML, IDocs (til SAP)

Services (SOA):

 • Windows Communication Foundation (WCF)
 • SAP.Net Connector
 • OData driver

Database-/tabeludveksling:

 • DB2/400
 • Oracle
 • MS SQL
 • Progress