Sygdomshåndtering og sygedagpengerefusion

Med ProAbs Sygdom kan I strukturere opfølgningen på medarbejdernes sygefravær og forenkle håndteringen af sygedagpengerefusion via NemRefusion.

Sygefravær koster hvert år virksomheder mange penge. Det medfører ikke bare tabt produktion, men kan også betyde dyr overtidsbetaling til andre medarbejdere, som må arbejde ekstra. Der er derfor en stor gevinst i at øge fokus på medarbejdernes trivsel og arbejde målrettet for at nedbringe sygefraværet.

Med ProAbs Sygdom får virksomheden et langt bedre overblik over sygefraværet og kan hurtigt opfange eventuelle uregelmæssigheder. 
 
Samtidig forenkles processen for indrapportering til NemRefusion. Systemet identificerer de relevante medarbejdere, indsender automatisk størstedelen af informationerne og minder den ansvarlige administrator om at udføre resten af proceduren.
 

Sæt strøm til personalepolitikken

ProAbs Sygdom handler efter kundedefinerede regelsæt og advarer, hvis virksomhedens grænseværdier overskrides. Derefter initieres et foruddefineret workflow eller en handlingsplan. Det giver flere muligheder for at strukturere opfølgningen på sygdom:
 
 • Strukturer opfølgningen på sygefraværNår en medarbejder har taget mere end et bestemt antal sygedage inden for en vis periode, kan lederen få en notifikation. Det giver mulighed for at være mere proaktiv og fremme en tidlig indsats, der kan være med til at forebygge fremtidigt fravær
   
 • Er fraværet længerevarende, hjælper ProAbs Sygdom med at administrere de lovpligtige sygefraværssamtaler og anden opfølgning
   
 • Når virksomheden er berettiget til sygedagpengerefusion for en medarbejder, giver ProAbs Sygdom besked og hjælper med at overholde ansøgningsfristerne. Gennem integration til NemRefusion kan systemet automatisk overføre relevante informationer, så den manuelle indtastning minimeres mest muligt

Mindre administration og overholdelse af love og regler

ProAbs Sygdom sikrer, at virksomheden efterlever sin interne sygdomspolitik og offentlige love og regler ved at automatisere processerne. Det giver blandt andet mulighed for:
 
 • At reducere de administrative arbejdsprocesser i HR-afdelingen
 • At give bedre støtte til medarbejdere, der har brug for det – ikke bare i forhold til arbejdsmarkedslovgivning og interne politikker, men også ved at sætte fokus på proaktive indsatser for at hjælpe medarbejderne
 • At øge trivslen og reducere sygefraværet generelt ved at have øje for medarbejdernes work/life-balance. Det bidrager til at øge produktiviteten, hvilket vil afspejles direkte på indtjeningen
 • At sikre sygedagpengerefusion i tide, så virksomheden ikke taber penge på sygefravær, som kunne være refunderet