Automatisk NemRefusion

Vil I undgå at miste refusion af sygedagpenge?

ProAbs Sygdom - den direkte vej til NemRefusion

Interesseorganisationerne for det danske erhvervsliv, herunder Dansk Erhverv, har tilkendegivet, at der er en 3-cifret millionbesparelse for danske virksomheder ved at anvende NemRefusion.

Mark Informations svar er ProAbs Sygdom – et ProMark-modul med sømløs integration til NemRefusion.

Med ProAbs Sygdoms integration til NemRefusion bliver det endnu lettere at søge om refusion af sygedagpenge. Størstedelen af informationerne indsendes automatisk, og systemet sørger for at minde den ansvarlige administrator om, at resten af proceduren skal udføres. Det sikrer, at administrative omkostninger vedrørende sygedagpengerefusion mindskes betydeligt, da en stor del af processerne sker automatisk.

ProMark har moduler, der sørger for integrationer af forskellige systemer. Læs mere om integrationer.

Automatiser indberetning til NemRefusion og spar administrativt besvær

ProAbs Sygdom giver besked, når virksomheden er berettiget til refusion af sygedagpenge for en medarbejder, og hjælper med at overholde ansøgningsfrister. Dermed undgår virksomheden, at retten til refusion bortfalder, fordi fristen overskrides!

Men ProAbs Sygdom er mere end bare NemRefusion:

Værdien af ProAbs Sygdom er ikke kun integrationen med NemRefusion. Modulet ProAbs Sygdom giver også mulighed for at monitorere udsving i medarbejderes sygefravær og dermed mulighed for at handle i tide, hvis der opstår problemer.

Læs mere om ProAbs Sygdom og fraværsregistrering eller fraværs-KPI.
Læs også business case på ProAbs Sygdom med NemRefusion.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om mulighederne for automatisk NemRefusion.