Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter?

Middel til at forebygge syge virksomheder, der taber konkurrencekraft

2.400 danske virksomheder er pålagt indberetning af fraværsoplysninger til Danmarks Statistik, hvilket mange ser som en stor administrativ byrde. Det kan vendes til noget positivt. I stedet for at betragte fraværsregistrering som en uoverskuelig administrativ byrde bør det ses som et middel til at forebygge syge virksomheder, der taber konkurrencekraft.

Det er fundamentalt vigtigt, at du ved, hvordan sygefraværet ser ud på din arbejdsplads – og ikke mindst, at du kender til udviklingen i fraværet. Men du bør ikke kun læne dig op ad dit personlige kendskab til, hvordan sygefraværet ser ud. Det er en god idé, at virksomheden også har en samlet fraværsstatistik, så du løbende og let har adgang til det aktuelle billede på fraværet. Det giver også mulighed for benchmarking mellem afdelinger, hvorved du måske kan få øje på forhold, der har indflydelse på sygefraværet på afdelingsniveau. Det kan være i både ledelsens og medarbejdernes interesse at holde øje med fraværet i virksomheden.

Nedenfor kan du se et lille udvalg af de standard rapporter som ProMark indeholder, og som giver et hurtigt og let overblik over dit sygefravær, og dermed muligheden for at nedbringe sygefraværet.

ProReport - Heldagsfravær

Rapporten viser total antal heldagsfraværsdage pr. fraværsårsag pr. måned pr. afdeling pr. år.

ProReport - Fraværsprocent

Rapporten viser antal fraværstimer og fraværsprocent i.fh.t. normtiden pr. fraværskonto pr. person pr. afdeling for den valgte periode.

ProReport - Fraværsårsag

Rapporten viser antal fraværsdage (heldags) og fraværsprocent i.f.t. normtiden pr. fraværsårsag pr. person pr. afdeling for den valgte periode.