Avanceret feriehåndtering

ProAbs Ferie understøtter optjening af ferie og overgang til nyt ferieår – inklusive den forestående overgangsperiode fra gammel til ny ferielov.

ProAbs Ferie gør det nemt at håndtere ferieregnskabetPlanlægning af ferie er som regel noget både virksomhed og medarbejder har interesse i at få på plads i god tid. Dels fordi ferieloven indeholder nogle rettigheder på det område og dels fordi det giver de bedste forudsætninger for en mere langsigtet planlægning.

ProAbs Ferie er et specialiseret modul, der automatiserer en række arbejdsgange og dermed forenkler feriehåndteringen i virksomheden.
 

Avanceret feriehåndtering

ProAbs Ferie understøtter to vigtige processer:
 
  • Optjening af ferie
    Modulet beregner og styrer optjening og tilskrivning af ferie i forhold til anciennitet, alder og fuldtids-/deltidsansættelse, og holder styr på, om den optjente ferie er med eller uden løn. Det sikrer også korrekt tilskrivning af specielle fridage som feriefridage, omsorgsdage og seniordage
     
  • Overgang til nyt ferieår
    Modulet håndterer tilskrivningen af ny ferie samt overførsel af gammel ferie eller udbetaling af ikke-afholdte feriedage
Samtidig styrer ProAbs Ferie jer sikkert gennem den forestående overgangsperiode fra gammel til ny ferielov.
 
Med ProAbs Ferie har både medarbejder, leder og lønkontor løbene overblik over feriesaldi, godkendt ferie, overførsler med mere. Modulet sikrer, at der ikke kan overføres flere feriedage, end den enkelte medarbejder har til rådighed. Og gennem automatiske notifikationer kan virksomheden sikre, at de nødvendige godkendelser sker i tide.
 

Korrekt feriehåndtering til tiden

Funktionaliteten i ProAbs Ferie går helt enkelt ud på at understøtte al feriehåndtering. Automatikken sørger for, at alt sker til tiden og ens for alle medarbejdere. 
 
Virksomheden undgår uregelmæssig behandling og fejl i udbetaling og feriesaldi, fordi systemet i god tid kan minde de forskellige parter om opgaver, der skal tages hånd om. 
 
Korrekt og synlig håndtering af ferie har stor betydning for både administration og den enkelte medarbejder, og bidrager til at øge tilliden og jobtilfredsheden til gavn for alle parter.