Fraværshåndtering

Avanceret håndtering af ferie og sygdom

Mange virksomheder har allerede set værdien af at have en digital tidsregistreringsløsning, som håndterer medarbejdernes mødt/gået-tider, overtid, tillæg med mere og dermed skaber det rette løngrundlag. Det sparer tid for både medarbejderne, lønadministrationen og økonomifunktionen – og giver præcise data i forhold til planlægning og opfølgning.

Men det er ikke kun vigtigt at have styr på medarbejdernes fremmøde. Det er lige så vigtigt at kunne håndtere medarbejdernes fravær – både det planlagte og det, der ikke er planlagt.

ProAbs er moduler til avanceret fraværshåndtering og består af to funktionsområder:

ProAbs Ferie – automatiseret håndtering af ferieregnskabet

ProAbs Ferie understøtter optjening og afvikling af ferie og overgang til nyt ferieår – inklusive den forestående overgangsperiode fra gammel til ny ferielov.

ProAbs Sygdom – sygdomshåndtering og sygedagpengerefusion

Med ProAbs Sygdom kan I strukturere opfølgningen på medarbejdernes sygefravær og forenkle håndteringen af sygedagpengerefusion via NemRefusion.


Økonomiske gevinster, øget tillid og mindre administration

Der er mange fordele ved at sætte strøm til virksomhedens fraværsprocesser:

  • Mindre administration: Effektivisering af manuelle arbejdsgange for både medarbejdere, ledere og i lønadministrationen, reducerer administrativ tid og risikoen for fejl
  • Korrekt feriehåndtering til tiden: Virksomheden sikrer ensartet håndtering af ferie for alle medarbejdere og undgår fejl i udbetaling og feriesaldi
  • Bedre opfølgning på sygefravær: Virksomheden får et stærkt værktøj, der kan bidrage til at reducere sygefraværet og sikre, at I ikke mister sygedagpengerefusioner, som I er berettiget til
  • Overholdelse af love og aftaler: En digital løsning hjælper virksomheden med at overholde de forskellige love, arbejdsmarkedsregler, overenskomster og interne personalepolitikker i forhold til ferie og sygdom
  • Øget tillid mellem medarbejder og virksomhed: Det er vigtigt, at jeres medarbejdere kan have tillid til, at virksomheden har styr på processerne