(Dansk)
.
Kundelogin
Få vores nyhedsbrev

Modtag aktuelle nyheder og vigtig viden om Workforce Management ca. en gang om måneden

Rapportering med ProReport

ProReport – et redskab til informationsdeling

ProReport præsenterer og distribuerer data i ProMark i form af rapporter og statistikker som således kan danne grundlag for faktabaserede beslutninger

ProReport udtrækker nøgledata opsamlet i ProMark og leverer disse i form af en række standardrapporter. Samtidig giver ProReport mulighed for at skræddersy egne rapporter afstemt virksomhedens specifikke behov og eksportere disse til Word, Excel eller pdf.

ProReport hjælper med at bearbejde og præsentere alle relevante data i et forståeligt format, som kan bruges af alle i virksomheden.

Man kan planlægge distribution af rapporter så en rapport eksempelvis køres om aftenen derefter udsendes til relevante personer via e-mail.

ProReport er meget intuitivt og ukompliceret både i design og brugerflade, og de 40 standardrapporter dækker de fleste behov.

Rapporteringen relaterer sig til samtlige registreringstyper, eksempelvis komme/gå, fravær, projekt/aktivitet og produktionsdata.

ProReport – viden og fakta

ProReport skaber mulighed for at træffe faktabaserede beslutninger ud fra dagsaktuelle fakta idet informationen er nemt tilgængelig.

ProReport gør det muligt at dele viden på tværs af afdelinger og divisioner igennem planlagt distribution af rapporter i standardformater. Det sikrer at alle har et identisk informationsgrundlag, hvilket letter videndelingen og sikrer at der ikke bruges unødig tid på at drøfte selve datagrundlaget, men snarere at træffe de rette beslutninger ud fra datagrundlaget.

ProReport er både brugervenligt og intuitivt, og ved at eksportere dataene, kan de præsenteres efter eget ønske i Excel, Word eller som pdf.

Udbytte for virksomheden

Via tilgængelighed, præsentation og distribution af de data som allerede ligger i ProMark, gør ProReport det muligt at træffe faktabaserede og dermed mere kvalificerede beslutninger i virksomheden.

Den automatiske distribution af rapporter giver løbende et opdateret billede af virkeligheden, så man undgår at basere sig på statistik fra forrige kvartal.