(Dansk)
.
Kundelogin

Business Intelligence – ProBI

ProBI er Mark Informations Business Intelligence-løsning som gør det muligt at analysere årsags-sammenhænge baseret på de data der findes i ProMark. Et fleksibelt værktøj som kan præsentere data via ProMarks webportal eller i en datakube med integrationsmulighed til virksomhedens øvrige Business intelligence-miljø.

ProBI – Business Intelligence for alle

ProBI er et brugervenligt og fleksibelt analyseværktøj til at belyse årsagssammenhænge på fx fravær, projektregistrering, time-/sagsregistrering med mere. I relation til fravær kan virksomheden være interesseret i at analysere hvordan fraværet varierer på tværs af divisioner, afdelinger, medarbejdertyper og lande, for at forstå udfordringerne bedre eller som grundlag for beslutninger: Hvor har vi de mest stabile medarbejdere? Hvor bør vi lægge produktionen fremadrettet? Hvorfor er fraværet højere i denne afdeling?

ProBI er et fleksibelt værktøj der gør det let for virksomheden at lave rapporter tilpasset ønsker og behov, som er tilgængelige for virksomheden via ProMarks webportal. ProBI kan også leveres som datakuber der kan integreres til virksomhedens øvrige Business Intelligence-miljø hvis man ønsker at anvende ProMark data i kombination med virksomhedens andre data.

ProBIs brugervenlige rapporteringsværktøj gør det let at udarbejde virksomhedstilpassede rapporter baseret på en drill down-tankegang hvor man kan få stadigt mere detaljeret data afhængig af behovet. Det er ligeledes muligt at få rapportering baseret på særlige triggers som udløses såfremt eksempelvis fraværet overskrider en bestemt grænse eller få særlige prædefinerede dashboard eller KPI-rapporteringer som ligeledes kan gøres tilgængelige i ProMarks webportal. Derved kan data nå ud til en bredere gruppe af relevante beslutningstagere.

Men frem for alt gør ProBI det muligt let at analysere årsagssammenhænge og let at udarbejde rapporter fra dag til dag tilpasset virksomhedens øjeblikkelige behov.

ProBI giver virksomheden store fordele

Med ProBI kan virksomheden til enhver tid selv analysere dataene nærmere, sammenstille data efter behov og udarbejde de rapporter man måtte ønske uden at være afhængig af begrænsede udviklingsressourcer.

Det brugervenlige rapporteringsværktøj gør det let at lave rapporter uden nævneværdige forkundskaber inden for Business Intelligence-området. Det er hele ideen.

Virksomheden får et bedre overblik over de værdifulde data som findes i ProMark, og kan bedre anvende disse data aktivt som beslutningsgrundlag. Man kan se data i et helikopterperspektiv eller dykke ned i detaljerne afhængig af behov med ganske få klik.

Med ProBIs præsentationsværktøj er det muligt at få et overblik over den store mængde af data på højt niveau så som den gennemsnitlige fraværsprocent på tværs af afdelinger og herefter med få klik dykke ned i rapporter for de enkelte afdelinger.

Data kan let præsenteres skematisk eller grafisk afhængig af hvad brugerne foretrækker. Det er ligeledes muligt for brugerne at få egne individuelle rapporter som passer specifikt til deres jobsituation, og udarbejde analyser og rapporter tilpasset den specifikke situation her og nu.

Med ProBI kan virksomheden også bedre distribuere vigtige nøgledata via ProMarks webportal og for den sags skyld også via Smartphones. Rapporter og data der til enhver tid kan ændres efter behov.

Endelig er ProBI et meget fleksibelt værktøj, og hvis virksomheden foretrækker at anvende sit eget Data Warehouse-miljø eksempelvis for at kunne sammenstille ProMark-data med virksomhedens øvrige data, foreligger denne mulighed. Det behøver således ikke at være et enten eller!

Virksomhedens udbytte med ProBI

Med ProBI får virksomheden bedre mulighed for at anvende ProMark-data aktivt som beslutningsgrundlag. I forbindelse med analyser af eksempelvis fravær kan virksomheden med få klik få overblik over: Årsager til fravær, fravær fordelt på medarbejdertyper, fravær fordelt på afdelinger, information om disse afdelinger så som antal medarbejdere, medarbejderkategorier, i hvilke perioder fraværet har været særligt udtalt og meget mere. Derved kan virksomheden hurtigt danne sig et overblik over omfanget af sine udfordringer, og hvor der muligvis skal sættes ind.

Ved at sammenstille data med andre af virksomhedens data så som medarbejdertilfredsheds-undersøgelser, kan man ligeledes få nyttigt input til årsagssammenhænge, som måske skal ses i en større sammenhæng af eksempelvis ledelsesmæssig karakter.

Med ProBI sikres det kort sagt at data anvendes aktivt som beslutningsgrundlag og bliver tilgængelige i forhold til behov og situation!