(Dansk)
.
Kundelogin

Projektregistrering – hurtigt og nemt med ProTracker

Projektregistrering direkte på skrivebordet

En lille hjælper med stor brugsværdi: ProTracker gør det muligt at registrere projektaktiviteter i realtid – lynhurtigt.

ProTracker installeres på pc og starter automatisk når pc'en tændes. Herefter er det muligt at registrere når en aktivitet starter, stopper eller der skiftes aktivitet.

ProTracker kan altid være synlig på skærmen med et lille ikon, og via farvekoder er det åbenlyst at se, hvilken aktivitet man arbejder på. Ved altid at være synlig kan brugeren anvende ProTracker, mens alle andre applikationer er åbne, og samtidig findes ProTracker altid tilgængelig i værktøjslinjen.

Direkte fra skrivebordet gør ProTracker det muligt at registrere projekt- og aktivitetstid når aktiviteterne startes, stoppes eller skiftes – i realtid og med ganske få tastetryk.

Nu registreres der i realtid og derfor er der ikke længere behov for at ”rekonstruere” dagens/ ugens/månedens aktiviteter; de bliver registreret mens det sker.

ProTracker - direkte på skrivebordet
 
ProTracker registrering ProTracker indstillinger
ProTracker kan altid være synlig på skærmen med et lille iko​n. Højreklik og registrér din aktivitet.
Nemt og simpelt!
Nem personlig opsætning af ProTracker.


Opsætning af aktiviteter

Farvekoder på aktiviteterne skaber hurtig genkendelse

Opsætning af aktiviteter hjælpes på vej af farvekoder.

Det gør ProTracker til et effektivt visuelt redskab og skaber hurtig identifikation af din aktivitet.

Mere om registreringerne fra ProTracker

Alle registreringer sker i ProMarks projektmodul, som er fuldt integreret med ProMarks øvrige moduler. Via ProPortal vil man senere kunne få overblik over dagens, ugens eller månedens aktivitetsregistreringer og eventuelt foretage korrektioner, hvis det er nødvendigt.