(Dansk)
.
Kundelogin

ProTerminal

ProTerminal er de enkle og robuste registreringsterminaler til ProMark. Placeret de strategisk rigtige steder i virksomheden, sikrer ProTerminal fuldt udbytte af ProMark

ProTerminal tillader enkel og intuitiv registrering

ProTerminal opstilles typisk ved indgange eller et andet let tilgængeligt sted i virksomheden, og tillader medarbejdere og ledere at registrere hvornår de kommer og går, samt eventuelt hvordan medarbejderne anvender tid på forskellige job i produktionen. ProTerminal er intelligent, da den registrerer afvigelser og vil bede om afvigelsesårsager. Såfremt en ankomstregistrering er udeblevet, vil ProTerminal bede om en årsag næste gang vedkommende forsøger at registrere. Før denne årsagsforklaring er givet, kan registrering ikke foretages.

ProTerminal fås i to fysiske udgaver: LAN-Touch-terminalen og LAN-Touch vådrumsterminalen. LAN-Touch vådrumsterminalen er ideel til fugtige produktionsområder eller områder med behov for rengøring med større mængder vand. LAN-Touch-terminalen er i flot design til kontoret, men kan samtidig modstå det til tider hårde miljø i en produktionsvirksomhed.

 

LAN-Touch Terminal fra Mark Information

 

LAN-Touch vådrumsterminal til ProMark

 
 

LAN-Touch-terminal

 

LAN-Touch vådrumsterminal

 

Terminalerne er udstyret med 16 touch-funktionstaster, som kan opsættes individuelt efter den enkelte virksomheds ønsker og deres fysiske placering. Der er fx ikke nødvendigvis behov for jobtaster til en terminal i et kontorlandskab, hvorimod en terminal i produktionen typisk vil indeholde taster til brug ved jobregistrering, antalsmelding og kassation.

Udover de to fysiske terminaler, findes også et software-alternativ, ProPC. Her foregår registreringen i en almindelig windowsapplikation på PC eller tablet. ProPC er den mobile arbejdsplads som har samme funktioner som de fysiske terminaler, og som tilbyder en meget stærk offline-funktionalitet, der er velegnet for mobile medarbejdere. Læs mere om ProPC her.

ProTerminal kan sættes op med diverse former for læsere: Magnetkort- eller stregkodelæser, proximity, HID, mifare og biometri med kort eller finger alene. Det er kun et spørgsmål om hvad der passer bedst til formålet. Afhængig af hvilke funktioner der ønskes registreret på terminalen, har de forskellige læsere og id-medier hver deres fordele.

Terminalerne kommunikerer med databasen via almindelig LAN med TCP/IP. I tilfælde af netværksnedbrud vil dagligdagen ikke blive berørt da ProTerminal kan operere offline. Offlineregistreringer overføres automatisk til databasen når netværket er oppe igen, og skaber derved en driftsikker hverdag.

ProTerminal sikrer hurtig nem registrering samt overblik

ProTerminal giver dine medarbejdere mulighed for simpelt og intuitivt at registrere hvornår de kommer og går, samt at registrere hvordan de anvender deres tid i fx produktionen hvis det ønskes. Det kræver ingen uddannelse at bruge terminalernes funktioner. Alle funktioner er navngivet med klar tekst, så det ikke er nødvendigt at huske koder eller andre besværende kombinationer. Interaktionen er så simpel som overhovedet muligt, hvilket gør ProTerminal til et enkelt og intuitivt registreringsmedie.

ProTerminal giver medarbejderne mulighed for at tjekke egne forhold, såsom opsamlet ferie, flextid samt angivelse af fraværsårsager. Herved undgås at medarbejdere skal kontakte administrationen for at få adgang til egne oplysninger.

ProTerminal sikrer optimeringsgrundlaget

ProTerminal sikrer et korrekt løngrundlag for medarbejderne i virksomheden opsamlet direkte ved kilden, dvs. medarbejderen. Samtidig skaber ProTerminal gennemsigtighed da alle medarbejdere til hver en tid kan få adgang til egne oplysninger. Årsagsforklaringer registreres straks, og alt efter virksomhedens valg, får lederen disse til godkendelse, og kan derefter tage handling om nødvendigt.

I produktionen kommer ProTerminals udbytte til udtryk gennem registreringer i realtid. Det sikrer validiteten af produktionens tidsforbrug, giver mere præcise analyser, og derved et bedre optimeringsgrundlag. ProTerminal giver minutiøs og præcis registrering i produktionsmiljøet: kvantitet på ordrer og operationer, materialeforbrug samt menneskelige og maskinelle ressourcer.

Ved benyttelse af ProTerminal, sikres kvalitetsregistreringer til brug for kontinuerlig optimering af virksomhedens arbejdsgange.