ProTerminal Kaba

Robuste registreringsterminaler til ProMark for enkel og intuitiv registrering

Med ProTerminal Kaba får virksomheden en robust registreringsterminal til opsamling af data til ProMark.

Terminalen opstilles typisk ved indgange eller andre strategiske steder i virksomheden, hvor medarbejderne enkelt og intuitivt kan foretage deres registreringer.

Medarbejderne kan registrere, hvornår de kommer og går, samt eventuelt den tid, de anvender på forskellige job eller aktiviteter. Herudover får de mulighed for at tjekke egne oplysninger, som fx opsamlet ferie, flextid eller andre saldi. Det betyder, at medarbejderen ikke skal kontakte administrationen for at få adgang til disse oplysninger.

 

ProTerminal Kaba 9600

 

ProTerminal Kaba 9700

 
 

ProTerminal Kaba 96 00

 

ProTerminal Kaba 97 00

 

ProTerminal Kaba anvendes på lige fod med andre brugerflader til at opsamle data til ProMark. Dermed kan virksomheden vælge den mest optimale løsning til alle medarbejdergrupper i forhold til deres arbejdsgange og fysiske placering.

Korrekt løn og bedre overblik over forretningen

Uanset registreringsmetode er medarbejderne sikret et korrekt løngrundlag, da data er opsamlet direkte ved kilden – medarbejderen selv. Samtidig skaber ProTerminal Kaba gennemsigtighed, da alle medarbejdere altid kan få adgang til egne oplysninger.

Virksomheden definerer selv, hvilket fravær og andre afvigelser, der skal godkendes eller på anden måde handles på.

De opsamlede data giver samtidig bedre overblik over status på alle igangværende job og aktiviteter. Det sikrer validiteten af tidsforbrug, giver mere præcise analyser og dermed et bedre optimeringsgrundlag.