ProPortal

Den webbaserede brugerflade til ProMark

ProPortal er den webbaserede indgang til ProMark for både medarbejdere, ledere og lønadministration.

ProPortal er et enkelt og intuitivt redskab, der skaber gennemsigtighed og overblik i organisationen. Funktionaliteten i portalen kan dække de fleste ProMark-moduler og vil derfor afhænge af, hvilke dele virksomheden har installeret. Virksomheden definerer i opsætningen, hvilke funktioner der skal vises, og dermed kan brugerfladen skræddersys til den enkelte medarbejder, afdeling eller virksom­hed.

ProPortal understøtter single sign-on og egner sig perfekt til integration i virksomhedens eget intranet.

Mødeoversigt i ProPortal


Medarbejderens redskab til registrering og selvbetjening 

ProPortal giver medarbejderen nem adgang til at:

 • Registrere mødt/gået og fravær
 • Registrere tid på projekter og aktiviteter
 • Rapportere diæter og kilometerregnskab
 • Få et personligt overblik over arbejdstid, ferie og flextid/afspadsering
 • Indgive ferie- og fraværsønsker samt bytte vagter og byde ind på ledige vagter
 • Se om kolleger er til stede eller fraværende
 • Trække rapporter

Kalenderoversigt i ProPortal


Effektivisering for ledere

Ud over rollen som medarbejder, har lederen udvidede muligheder i ProPortal og kan:

 • Godkende transaktioner og fremtidigt fravær/ferie ud fra et konstant opdateret billede
 • Overskue og analysere fravær
 • Få overblik med fraværs-KPI
 • Følge op på personalepolitik for fravær
 • Godkende diæter og kilometerregnskab
 • Trække rapporter
 • Planlægge bemanding, herunder udbyde ledige vagter og godkende vagtbytte

Lederens godkendelse af transaktioner i ProPortal


Bedre overblik og mere tid til andre opgaver

Med ProPortal kan virksomheden forenkle og effektivisere de interne arbejdsgange overalt i organisationen. Ved at stille relevante funktioner og aktuel information til rådighed for alle medarbejdere kan virksomheden:

 • Spare tid for alle parter
 • Reducere de administrative omkostninger
 • Frigøre ressourcer til mere værdiskabende opgaver i lønadministrationen
 • Øge produktiviteten
 • Reducere fravær og overtid
 • Styrke medarbejdernes tillid til virksomheden