(Dansk)
.
Kundelogin

ProPortal

ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. ProPortal kører i en webbrowser og kan også integreres i virksomhedens eget intranet.

ProPortal – den moderne brugerflade

ProPortal er den webbaserede indgangsvinkel til ProMark, som giver mulighed for:

  • Indsamling af mødetid, fravær og aktiviteter
  • Personligt overblik over arbejdstid, ferie og flex/afspadsering
  • Godkendelse af transaktioner og fremtidigt fravær
  • Medarbejder kan med et klik godkende seneste måneds registreringer
  • Overblik over og analyse af fravær
  • Mødeoversigt over tilstedeværende og fraværende kolleger

ProPortal er et enkelt og intuitivt redskab for alle i organisationen, og det kræver ingen uddannelse. Brugerfladen er i velkendt Windows-design og alle funktioner er lette at bruge.

ProPortal - den moderne brugerfladeMedarbejderen kan registrere sine mødetider og fravær, samt hvordan arbejdstiden fordeler sig på projekter og aktiviteter – dvs. time-/sagsstyring både til intern og ekstern opfølgning, som fx fakturering af timer.

Desuden giver ProPortal et personligt overblik over status på arbejdstimer, afholdt og opsparet ferie, flex og afspadsering, bonus mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedsoversigt

I ProPortal kan medarbejderen godkende seneste måneds registreringer vedrørende fravær, sygedage, feriedage mv. med kun et månedligt klik. Oplysningerne fremstilles i et kalenderoverblik eller i et grafisk billede som er let at forstå og som medarbejderen hurtigt kan danne sig et overblik over.

Lederen kan naturligvis også godkende og afvise medarbejderens til enhver tid rapporterede ferie- og fraværsønsker som opdateres konstant.

 

 

 

 

 

ProPortal kan opsættes individuelt efter hvilke funktioner den enkelte har behov for, så alle funktioner kan klares et sted.

De enkelte webdele i ProPortal egner sig perfekt til integration i virksomhedens intranet via opbygningen i webdele. De enkelte dele kan vises på intranettet så man ikke behøver flere portaler.

ProPortal vises dynamisk statistisk og grafer på fraværKlare fordele med ProPortal

ProPortal er redskabet til at forenkle de administrative processer overalt i organisationen. Det indsamler data fra kilden og fremstiller de indsamlede data og giver overblik. Ikke bare over hvem der er på arbejde eller hvilke aktiviteter de er i færd med, men også hvor meget ferie og/eller bonus de har opsparet, samt hvor meget fravær den enkelte har.

I ProPortal vises dynamisk statistik og grafer på fravær, og man kan her bore sig ned i de enkelte årsager, afdelinger og tidspunkter, og derved få overblik og mulighed for at finde de reelle årsager til specifikt fravær, hvorved ledelsen kan agere og følge op på fraværet.

ProPortal simplificerer arbejdsgange og forbinder enkelt medarbejder og administration hvilket ikke bare er tidsbesparende, men også tillidsstyrkende.

Registrering af tid fordelt på opgaver giver grundlag for udregning af samlede omkostninger på virksomhedens produkter og ydelser, hvilket er essentielt for at opretholde virksomhedens effektivitet. Alle registrerede data er straks tilgængelige for planlægning og opfølgning.

Brugerfladen i ProPortal er enkel og brugervenlig og skaber gennemsigtighed og overblik i organisationen. Opsætningen giver mulighed for at definere hvilke funktionalitetsområder der skal vises, og derved skræddersy brugerfladen til den enkelte medarbejder, afdeling eller virksomhed.

ProPortal giver straks udbytte

Med ProPortal opnår virksomheden en forenkling og effektivisering af de administrative processer, hvilket direkte fører til reduktion af de administrative omkostninger.

Den interne tillid i virksomheden styrkes ved at medarbejderne får et større personligt ansvar: ProPortal er et redskab og en mulighed for og opfordring til selvhjælp – medarbejdere og arbejdsledere kan selv hente ønsket information, og administrationen skal derfor ikke bruge tid på at besvare sådanne forespørgsler. Det frigør ressourcer til mere værdiskabende opgaver.

Det øgede individuelle ansvar og overblik vil også erfaringsmæssigt medvirke til øget produktivitet og reduktion af fravær og overtid, hvilket gør ProMark-investeringen mere profitabel.

ProPortal giver mulighed for at stille aktuel information og funktioner til rådighed for alle medarbejdere i virksomheden, og er værktøjet der sikrer at sammenspillet mellem medarbejder og ledelse kører så smertefrit og effektivt som muligt.