ProMobile

App til effektiv registrering af tid og fravær

Vil I effektivisere registreringen af arbejdstid for jeres medarbejdere? Og reducere administrativ tid og omkostninger? Har I brug for et mere præcist og hurtigere overblik over tidsforbruget på de enkelte opgaver?

Med ProMobile-appen kan virksomhedens medarbejdere registrere fremmøde, fravær og tid på forskellige arbejdsopgaver via deres smartphone – uanset hvor de arbejder. Det effektiviserer registreringen og gør det muligt at følge fremdriften på opgaver.

ProMark med i lommen

ProMobile har en enkel og logisk brugerflade, der gør det nemt for medarbejderne at registrere tid og fravær. Og de får samtidig adgang til information om egne arbejdsplaner og saldi over feriedage, flex- og overtid.

Derudover giver appen mulighed for at afgive ønsker om ferie og frihed samt selvbetjening i forhold til at bytte, sælge og overtage vagter.

Og med automatiske push-beskeder til både medarbejdere og ledere kan virksomheden sikre, at registreringer og godkendelser sker i tide inden lønperiodens afslutning.

Alle registreringer valideres online i realtid og er umiddelbart tilgængelige i ProMark-databasen sammen med registreringer fra alle øvrige brugerflader. Registreringerne kan desuden logges med gps-koordinater for at sikre sporbarhed.

Appen er tilgængelig for iOS og Android smartphones. Den hentes nemt ned fra App Store eller Google Play og kobles til virksomhedens ProMark-database.

Registrering på ProMobile
Mødeplan på ProMobile Projektregistrering på ProMobile Bytte og sælge vagter på ProMobile

BRUG MOBILEN TIL AT:

 • Registrere komme og gå
   
 • Registrere fravær, hel dag eller delvist fravær
   
 • Registrere tid fordelt på opgaver:
  – Projekttid (time/sag)
  – Stemple ind og ud på jobs
   
 • Se egen arbejdsplan
   
 • Bytte, sælge eller overtage vagter
   
 • Se status på ferie, flex- og overtid
   
 • Modtage automatiske push-beskeder ved fx manglede registreringer
   
 • Godkende registreringer, ønsker om ferie og fridage samt vagtbytte

 

Forenklet administration og større overblik

ProMobile giver medarbejdere de bedste forudsætninger for at registrere tid og fravær – til gavn for medarbejderen, HR-administrationen og ledelsen.

Det giver blandt andet følgende fordele:

 • Mindre tidskrævende for den enkelte medarbejder at tidsregistrere
 • Færre fejl i registreringerne og korrekt grundlag for beregning af løn
 • Øget grad af selvbetjening for den enkelte medarbejder
 • Mindre manuelt arbejde i HR-afdelingen
 • Overblik over tidsforbrug i realtid
 • Hurtigere faktureringsgrundlag
 • Mulighed for at agere proaktivt når behovet opstår