(Dansk)
.
Kundelogin

Adgangskontrol – ProAccess

ProAccess er ProMarks elektroniske nøglesystem der sikrer, at kun de rette personer har adgang til de relevante lokationer

ProAccess - elektronisk nøglesystemProAccess er et elektronisk nøglesystem som erstatter manuelle nøglesystemer. ProAccess administrerer alle døre i virksomheden og sættes op med enten PIN-kode, magnetkortlæser, chiplæser, proximity, biometrilæser eller en kombination. Disse adgangsformer er alle personlige, og enhver døråbning bliver logget. Det er også muligt at udstede gæsteadgang som kun gælder i en vis periode.

For brugerne er dørsystemet enkelt idet systemet indikerer hvorvidt kort, pinkode eller begge dele skal benyttes, samt hvorvidt den enkelte medarbejder har tilladelse til at åbne den pågældende dør.

I en virksomhed med mange gæster kan det være en fordel at hoveddøren står ulåst i løbet af virksomhedens daglige åbningstid. ProAccess kan da indstilles til at holde døren ulåst i et givent tidsrum. Efter første manuelle åbning af døren holder ProAccess døren ulåst. Derved sikrer man at hvis ingen møder på arbejde, låses døren ikke op.

ProAccess er et nyttigt redskab til at sikre at kun de rette medarbejdere har adgang til de relevante afdelinger. Døroversigten i ProAccess tillader brugeren at se hvilke medarbejdere der er gået igennem hvilke døre i virksomheden, og hermed hurtigt danne sig et overblik over hvem der er hvor. Herudover kan alle virksomhedens døre tvangsåbnes/ lukkes fra centralt hold. Døre kan også forbindes til virksomhedens brandalarm så de åbner og lukker automatisk i tilfælde af brand.

ProAccess adgangskontrol - her med proximity læserI tilfælde af uautoriseret adgang kan ProAccess advisere og fortælle hvor den uautoriserede adgang har fundet sted. Man kan i forlængelse heraf tvangsåbne og lukke døre, og alle oplysninger logges så man har helt styr på hvor og hvornår døråbningen har fundet sted. ProAccess er dog ikke et alarmsystem, men kan være et nyttigt supplement.

ProAccess er et online klient/server-produkt; adgangskontrollen administreres fra en central eller decentral database, og eventuelle ændringer i opsætningen kan træde i kraft med det samme. ProAccess kommunikerer via et standard LAN eller WAN-netværk. I tilfælde af strømsvigt og/eller netværksfejl fungerer ProAccess stadigvæk, og alle data registreret i offlinetilstand vil blive transmitteret til databaseserveren så snart forbindelsen er genoprettet. Alle dørenheder er konfigureret med et UPS-batteri således systemet stadig kan køre uden ekstern strømtilgang.

Fuldt integreret med ProMark

ProAccess er et modul i ProMark og anvender samme medarbejderkartotek og grafiske, intuitive brugerflade. Interfacet hænger derved sammen med ProMark, ligesom man ikke behøver to separate systemer til at administrere adgangen og komme/gå-tider. Det samme identifikationsmedie kan bruges både til adgangskontrol og til komme/gå-registrering.

Systemet kan sættes op således at man ikke kan åbne en dør førend man har registreret sin mødetid i ProMark, fx ved en ProTerminal i indgangen. Herved sikrer man sig registrering af mødetider.

Højnet sikkerhed og fuldt overblik

ProAccess højner sikkerheden i din virksomhed. Både de ansattes sikkerhed og tyverisikring optimeres, udover at den daglige gang i virksomheden gøres lettere da nøgler bliver overflødige. Med ProAccess får du fuldt styr på din virksomhed.

Virksomhedens udbytte af ProAccess manifesteres i den enkle administration og kontrol af tilgangen til virksomheden. Skal en medarbejder have adgang til en ny del af virksomheden, skal vedkommende ikke have udleveret en ny nøgle, men blot have ændret sine rettigheder i ProMark – og desuden slipper virksomheden for risikoen og besværet ved at en nøgle tabes eller stjæles.