CSR-politik

Vi er en del af Global CompactHos Mark Information stræber vi efter at mindske vores negative påvirkning af miljø og klima. Som led i vores bæredygtighedspolitik, har vi tilsluttet os FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark – der er henholdsvis verdens største initiativ for ansvarlig forretning og Danmarks største netværk for ansvarlige virksomheder.

Gennem tilslutningen forpligter vi os til at arbejde med Global Compacts 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption samt med de 17 verdensmål.

Tiltag der minimerer vores miljøbelastning

I vores daglige forretning har vi også fokus på at minimere vores miljøbelastning, når det er muligt fx i forhold til vores rejseaktiviteter, valg af hostingleverandører og i den daglige drift af vores hovedkontor.

Helt konkret har vi indført disse tiltag:

  • Samarbejde med hotelplatformen Goodwings
  • Affaldssortering i papir, pap, metal, batterier, elektronik, dåser, flasker etc.
  • Minimalt print og papirforbrug
  • Koldtvandshaner med og uden brus for at minimere mængden af dåser og flasker
  • Økologisk kaffe fra mindre leverandør med fokus på bæredygtighed
  • Skift til fjernvarme på vores hovedkontor