CSR og sikkerhed

Vi ønsker at være en ansvarlig, pålidelig og miljøvenlig virksomhed


Data- og cybersikkerhed

Som databehandler tager vi data- og cybersikkerhed meget alvorligt og har etableret procedurer, kontroller og teknologier for at sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af den information vi håndterer. 
Vi har følgende certificeringer:

  • ISO 27001: International standard for informationssikkerhed

Mark Information is ISO 27001 certified by NEMKOISO 27001 er en international anerkendt standard for, hvordan man styrer informationssikkerhed. Standarden giver virksomheder en risikobaseret ramme, der sikrer en struktureret måde at håndtere informationssikkerhed og hjælper til at beskytte værdifulde oplysninger, herunder personlige data, på en sikker og pålidelig måde. Certificeringen bekræfter, at vi overholder de højeste standarder for informationssikkerhed – og betyder samtidig, at vi også er godt forberedt på det kommende NIS2-direktiv fra EU. 

Download certifikatet her.

  • ISAE 3000 type 2: Revisorerklæring om overholdelse af persondataloven

ISAE 3000-erklæringen, som er udstedt at det statsautoriserede revisionsaktieselskab, PwC, dokumenterer, at vi har etableret processer og kontroller i henhold til de indgåede databehandleraftaler med henblik på at imødegå kravene i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Kunder kan downloade erklæringen fra vores kundeportal.

 

Vi er en del af Global CompactCSR i Mark Information

Hos Mark Information stræber vi efter at mindske vores negative påvirkning af miljø og klima. Som led i vores bæredygtighedspolitik, har vi tilsluttet os FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark – der er henholdsvis verdens største initiativ for ansvarlig forretning og Danmarks største netværk for ansvarlige virksomheder.

Gennem tilslutningen forpligter vi os til at arbejde med Global Compacts 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption samt med de 17 verdensmål.

Tiltag der minimerer vores miljøbelastning

I vores daglige forretning har vi også fokus på at minimere vores miljøbelastning, når det er muligt fx i forhold til vores rejseaktiviteter, valg af hostingleverandører og i den daglige drift af vores hovedkontor.

Helt konkret har vi indført disse tiltag:

  • Samarbejde med hotelplatformen Goodwings
  • Affaldssortering i papir, pap, metal, batterier, elektronik, dåser, flasker etc.
  • Minimalt print og papirforbrug
  • Koldtvandshaner med og uden brus for at minimere mængden af dåser og flasker
  • Økologisk kaffe fra mindre leverandør med fokus på bæredygtighed
  • Skift til fjernvarme på vores hovedkontor