SuperbrugerService

Lad os være din ProMark superbruger

Lad Mark Information være din ProMark superbrugerMange virksomheder er typisk afhængige at få nøglepersoner, der kan varetage den løbende opsætning og vedligeholdelse af ProMark og styre lønforberedelsen, så datagrundlaget til lønkørslen bliver overført til lønsystemet til tiden. Det er både tidskrævende og gør virksomheden meget sårbar i forbindelse med sygdom, ferie og opsigelser.

Med SuperbrugerService overtager vi rollen som jeres superbruger i ProMark og optimerer den daglige drift af ProMark.

HR-afdelingens forlængede arm

Som superbruger sørger vi for at vedligeholde stamdata, profiler og konti på jeres medarbejdere og løbende justere den eksisterende ProMark-opsætning.

Opgaverne omfatter blandt andet:

 • Vedligeholdelse af:
  – Nye og fratrædende medarbejdere
  – Løn- og fraværskonti
  – Tillæg
  – Overtid
  – Godkendelsesprocesser
 • Styring af lønforberedelsen, så datagrundlaget til løn overføres til lønsystemet på de aftalte tidspunkter
 • Brugerhåndtering, så medarbejderne får den relevante adgang i forhold til deres brugerprofil
 • Intern distribution af rapporter

Kontinuerlig drift og mere tid til kerneopgaver

Der er flere fordele ved at overdrage funktionen som superbruger til os:

 • Mindre sårbarhed i perioder med fravær
 • Mere tid til at støtte op om andre opgaver og processer, der skaber større værdi i virksomheden
 • Minimering af risikoen for fejl ved at lade professionelle konsulenter håndtere løsningen
 • Økonomiske besparelser

Vores SuperbrugerService kan dermed være med til at sikre en optimal udnyttelse af jeres investering i ProMark.

Download produktblad og læs mere om vores SuperbrugerService.