Konsulentbistand

Sparringspartnere, der hjælper med at skabe optimal forretningsværdi af jeres ProMark-løsning

Vores erfarne konsulenter er vigtige sparringspartnere, når det handler om at skabe endnu større værdi af ProMark i jeres virksomhed.

Ved at kombinere deres indgående viden om ProMark og forståelse for jeres forretning, kan de vejlede i, hvordan I kan optimere brugen af ProMark og rådgive om muligheder, I endnu ikke har taget i brug. Konsulenterne hjælper med at sikre effektive processer ved at:

  • Holde jer opdateret på ny funktionalitet, som I vil have nytte af
  • Introducere jer til nye moduler, der kan skabe yderligere værdi – og hjælpe til med opsætning og uddannelse
  • Sparre med jer om udvikling af ny funktionalitet til at opfylde nye krav og behov

Jeres guide på moderniseringsrejsen

Konsulenterne er også værdifulde samarbejdspartnere, når det handler om at modernisere og fremtidssikre jeres ProMark-platform. De kan blandt andet rådgive jer om:

  • At flytte løsningen i skyen
  • Integration til andre forretningssystemer
  • IT-sikkerhed og compliance

Hjælp til avancerede opgaver og ændringer

Endelig kan konsulenterne også hjælpe til ved mere avancerede opgaver og ændringer som fx

  • Større eller mere avancerede tilpasninger i opsætningen fx ved ændringer af overenskomst eller opsætning nye dagsprofiler
  • Uddannelse
  • Oprydning ProMark-databasen

Alle konsulentydelser faktureres separat. Assistance kan aftales ad hoc eller som en fast aftale – og udføres som fjernsupport eller på jeres lokation efter behov.

De forskellige konsulentydelser gør det muligt for jer at optimere brugen af ProMark i takt med, at jeres virksomhed ændrer sig, så I hele tiden er sikret en velfungerende løsning.