Services

Vi sikrer et højt serviceniveau til dine kunder

Servicevirksomheder lever af en ting – tilfredse kunder. Engang kunne man konkurrere alene på prisen, men de tider er for længst forbi. Tilfredse kunder fås udelukkende gennem fokus på et højt serviceniveau, og i dagens Danmark går tilfredse kunder efter den ultimative serviceoplevelse.

God service er den absolut største konkurrenceparameter. God service kommer i sidste ende fra medarbejderne, men forudsætningerne er dokumentation af driften, brugervenlighed og sikkerhed for at der er tilstrækkelig personale på de rigtige tidspunkter. Succes afhænger ikke kun af kvaliteten af den service dine kunder får, men også af hvor godt du leverer den oplevelse – de ikke blot forventer, men efterspørger.

Hos Mark Information har vi udviklet redskaber, der muliggør en stærk kundeorientering, og som samtidig kan håndtere de udfordringer som følger med planlægning af en behovsstyret arbejdsstyrke. ProMark – Mark Informations Workforce Management-løsning – sikrer synlighed i bemandingen, status på arbejdsprocesser, udvider tilgængeligheden og øger serviceniveauet, uden at tabe medarbejdernes interesser. ProMark leverer det nødvendige driftsmæssige overblik, i realtid, så man ved at de rette personer er på rette sted.

Fordele ved ProMark

Arbejder i realtid Med ProMark får man et fleksibelt system der muliggør optimal planlægning af ressourcer, og som samtidig dokumenterer hvad det koster i mandskab
Dokumenterer driften ProMark registrerer arbejdstid, fravær samt afvigelsesårsager. Det gør det nemt at håndtere skiftende vagter
Sikrer den korrekte løn ProMark nedbringer lønomkostningerne ved at automatisere manuelle, fejlbehæftede tids- og lønsystemer, og rådfører gældende overenskomster, NemRefusion og aftaler der sikrer at den rette løn kan udbetales
Er brugervenlig ProMark udmærker sig ved at være enkel i sin opsætning og brugervenlig i det daglige. Al dialog mellem bruger og systemet foregår i klar tekst. Automatisk håndtering af instruktioner sikrer hurtig indlæring og mindsker dyre fejl
Sparer tid til kontrol ProMark registrerer “komme/gå-aktivitet”. Det betyder sparet tid til kontrol og giver større sikkerhed for hvem der færdes på virksomheden. Det frigiver tid til det væsentlige
Øget produktivitet ProMark måler hvilke arbejdstimer der skaber værdi. Det gør det nemt at se hvor produktiviteten kan øges
Giver et detaljeret overblik ProMark tilvejebringer et solidt og faktabaseret beslutningsgrundlag som automatisk præsenterer det fulde overblik. Det betyder sparet tid til kontrol og et hurtigere overblik over hvor det kan betale sig at fokusere.

 


 

referencer

  • FINANS

Bankdata
Europæiske Rejseforsikring A/S
GF Forsikring
Gjensidige Forsikring
Industriens Pensionsforsikring A/S
JN Data A/S
LB Forsikring A/S
Nykredit Realkredit A/S
Sydbank A/S
Sønderjysk Forsikring G/F
Tryg Forsikring A/S

  • FORSYNING

ARC – Amager Ressourcecenter
I/S Vestforbrænding
Sønderborg Forsyning
VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

  • MEDIER OG KOMMUNIKATION

07 Media AS
 

  • OFFENTLIG

EUC Nordvestsjælland
Familieretshuset
Helsingør Kommune
Herlev Kommune
Københavns Kommune - jobcentre
Samsø Kommune
Sygehusapoteket Region Nordjylland

  • RÅDGIVNING

ALS Danmark A/S
AWA A/S
DAB
Dansk Magisterforening
Dansk Metal
FDC A/S
IAR Systems AB
MedCom
NTT Data Danmark A/S
SDC A/S
Solar Sverige AB
Tjintokk AB

  • SERVICE & FORLYSTELSER

Coor Service Management AS
DEAS A/S
Det Kongelige Bibliotek
Exclusive Collection
Nordisk Dæk Import A/S
Solstrand Hotel & Bad

  • TELEKOMMUNIKATION

TELE Greenland A/S

  • UDDANNELSE & FORSKNING

AMU-Center Vestjylland
Business College Syd
Campus Vejle
Herlufsholm Skole & Gods
Jordbrugets UddannelsesCenter
Metalskolen Jørlunde
Niels Brock Copenhagen Business College
Roskilde Universitet
Rybners
Syddansk Erhvervsskole
Aarhus Universitet

Se referencer i andre brancher >>