Kundehistorie

Saint-Gobain Distribution Denmark

SGDDs direktion definerede for 2012 en række fokusområder, herunder indsatsen i forhold til fravær

Saint-Gobain Distribution Denmark (SGDD) er fælles selskab for kendte brands som Brødrene Dahl, Optimera, Bad & Design, Heradan, Øland og Zupply og har en størrelse, som giver Saint Gobain-koncernen en ledende rolle inden for distribution af byggematerialer i Danmark. SGDD har 1.400 medarbejdere fordelt over mere end 70 butikker.

Back-office funktioner i SGDD bliver varetaget samlet med en fælles ledelse og administration. Et set-up der gør det mere enkelt og derved effektivt for de enkelte enheder at agere i hverdagen. Centrale funktioner som logistik, indkøb, marketing, økonomi, it og HR bliver således varetaget i back-office funktionen i SGDD, hvilket også giver en lang række stordriftsfordele. Samtidig frigør det ressourcer til at fokusere på forretningen og komme tættere på kunderne.

Saint-Gobain Distribution Denmark

”Vi kunne helt konkret se værdien af at automatisere opgaver, som vi tidligere udførte manuelt. Bl.a. erfarede vi, at vi kunne løfte sygedagpengerefusionerne mellem 5-10% - med en mindre indsats.”

Anette Boesen
HR administrativ chef, Saint-Gobain Distribution Denmark


"MUST WIN BATTLE" I 2012 – FRAVÆR

SGDDs direktion definerede for 2012 en række fokusområder, herunder indsatsen i forhold til fravær. Ikke fordi SGDD har et stort fravær (ca. 2,5%), men som et væsentligt område til at understøtte ambitionen om effektive processer centralt og decentralt. Dvs. ikke kun i forhold til administrationen, men opgaven var samtidig at give den lokale ledelse et bedre værktøj til gennemsigtighed og proaktivitet i forhold til personalepleje.

En del af svaret var en udvidelse af den eksisterende ProMark procesunderstøttelse. Mark Information og SGDD udfærdigede sammen en business case, hvor der var fokus på 3 elementer:

  • Automatisk advisering ved sygefravær jf. SGDDs personalepolitik
  • Automatisk og rettidig ansøgning af sygedagpengerefusion
  • Mindre manuelt arbejde i den centrale administration

Anette Boesen, HR administrativ chef udtaler: "Business casen blev godkendt i direktionen. Samarbejdet med Mark Information blev udmøntet ved en partnerskabsaftale, således at vi fik ProAbs på prøve i en måned. Vi kunne derefter helt konkret se værdien af at automatisere opgaver, som vi tidligere udførte manuelt. Bl.a. erfarede vi, at vi kunne løfte sygedagpengerefusionerne mellem 5-10% - med en mindre indsats.

Lovgivningen på beskæftigelsesområdet oplever vi som relativt dynamisk, og ProAbs sikrer os, at vi ikke kun er lovmedholdelige bl.a. i forhold til de lovpligtige sygefraværssamtaler, men også at vi får refusionerne hjem."

Anette Ravn Boesen, HR Administrativ Chef, Saint-Gobain Distribution Denmark