Kundehistorie

Royal Greenland Seafood

Stærkt ledelsesværktøj til formændene

Royal Greenland Seafood har i en årrække på deres fabrikker i Danmark og Grønland anvendt et ældre elektroniske tidsregistrerings- og dataopsamlingssystem.

Da man ønskede et Windows-baseret og mere avanceret system, traf man derfor beslutningen om at købe ProMark fra Mark Information. 

ProMark blev først implementeret på fabrikken i Ålborg, og det har nu kørt upåklageligt i over et år. Derefter startede projektet med at udvide til fabrikkerne i Glyngøre. Ansvarlig for projektet hos Royal Greenland er driftscontroller Brian Jespersen og projektleder på tidsregistrering og IT-ansvarlig Karl Andersen.

Mange faggrupper fordelt på tre fabrikker

Royal Greenland i Glyngøre består af tre fabrikker:

  • Rejefabrik
  • Røgeri
  • Fiskefiletfabrik

Arbejdsprocesserne er kendetegnet ved meget manuelt arbejde i et vådt og til tider fiskelugtende og røgfyldt miljø. Derfor valgte man ProMark standard vådrumsterminaler, der er velegnede til et sådant miljø og tåler den nødvendige rengøring.

På de tre fabrikker i Glyngøre er der 350 timelønnede medarbejdere der stempler. Medarbejderstaben hos Royal Greenland er kendetegnet ved at der er mange forskellige faggrupper og dermed et stort antal forskellige overenskomster, deriblandt nogle meget komplekse overenskomster med mange specielle regler.

Royal Greenland Seafood

"De mange jobstemplinger, der før foregik manuelt, er nu online. Det sparer en masse tid og administration, og giver en hurtig driftsopfølgning på produktionstider"

Brian Jespersen
 Driftscontroller hos Royal Greenland Seafood


Store udfordringer i komplekse overenskomster

Projektforløbet varede knapt trekvart år med milepæle som opstartsmøde, uddannelse af lønbogholdere og formænd, opsætning af systemet, idriftsættelse med stempling på terminaler, testkørsel af lønperiode og endelig integration til SAP på produktionsordrer og tilbagemelding i drift samt den første egentlige lønkørsel.

Projektet i Glyngøre har til tider været noget af en udfordring, udtaler ProMark-konsulenten: ”Det har været spændende at få alle de specifikke opsætninger på plads – vi er kommet helt ud i krogene af ProMark, og systemet har vist sig at kunne rumme de mange forskellige regler”.

Royal Greenland udtrykker stor tilfredshed med ProMark-konsulenten: ”Han har været den drivende kraft i projektet og har taget ansvar for at vi nåede tingene til tiden,” udtaler Brian Jespersen.

”Generelt kan siges at tidsplanen for projektforløbet har været stram, da det har været tidskrævende at opsætte vores mange og komplekse dagsprofiler. Ressourcemæssigt er vi en lille afdeling der har sat det hele op, og det har været svært at undvære disse nøglepersoner i den daglige drift.” 

Succesoplevelser

Royal Greenland har haft en række succesoplevelser med ProMark:

  • Lønningsmedarbejderne er blevet aflastet meget ved at lægge godkendelsen ud til formændene
  • De mange jobstemplinger, der før foregik manuelt, er nu online. Det sparer en masse tid og administration, og giver en hurtigere driftsopfølgning på produktionstider
  • Integrationen til SAP på fabrikken i Ålborg har givet en god validering af produktionsdata. Man vil yderligere benytte tilbagemeldingerne fra ProMark til ledelsesrapportering og til at validere standardtiderne i SAP

Samtidig har den øverste ledelse givet fuld opbakning til projektet, selvom det har krævet nogle omvæltninger, og det er meget vigtigt i et projektforløb som dette.

Royal Greenland havde store udfordringer i komplekse overenskomster


Stærkt ledelsesværktøj til formændene

Planlægning af medarbejdernes arbejdstider, hvor der tages højde for eventuelt fravær og ønsket frihed, kræver stort overblik.

”Vi forventer os meget af ProManagement som vi vil benytte til vagtplanlægning. Det skal være formændenes værktøj således at den daglige personaleledelse lægges ud til dem. Derudover har vi også store forventninger til ProReport hvor vi vil følge op på sygefravær og lave mange former for statistikker der kan hjælpe os i ledelsen af vores virksomhed”, udtaler Brian Jespersen.

Royal Greenland er en ledende virksomhed inden for fangst, forarbejdning, produktion og distribution af fiskeprodukter på verdensplan.

Som verdens største leverandør af koldtvandsrejer har Royal Greenland stor erfaring med produktudvikling, optimeret produktion og effektiv distribution af kvalitetsprodukter inden for dette område. Samme erfaring har de brugt til at udvide produktsuiten til at omfatte totale løsninger inden for seafood og relaterede produkter til detailhandel og catering-industrien.

Virksomheden tog sit udgangspunkt i begivenhederne omkring 1774 hvor den arktiske koloni Grønland blev overtaget af Danmark. Den danske stat grundlagde herved »Den Kongelige Grønlandske Handel« som udviklede sig til en større virksomhed med aktiviteter inden for handel og distribution af fiskeprodukter.

I 1990 blev Royal Greenland stiftet som et aktieselskab, ejet at det grønlandske folk.

Det er i dag en moderne, dynamisk virksomhed med omkring 2500 medarbejdere spredt ud over verden på fabrikker og trawlere i Grønland, Danmark og Tyskland til salgskontorer i Tyskland, USA, England, Frankrig, Italien og Japan.

Royal Greenland har haft en række succesoplevelser med ProMark