Kundehistorie

Rockwool

Det store overblik til arbejdslederne

Med en let tilgængelig brugerflade har Mark Information skabt et effektivt planlægningsværktøj til virksomhedens mellemledere, der har det operationelle ansvar for at kombinere ordrer, ressourcer og medarbejdere. Rockwool er netop nu ved at indkøre systemet.

- Vi er stadig i en indkøringsfase og altså relativt nye i brugen af ProManagement-systemet, forklarer afdelingsleder Preben Schmidt, Rockwool A/S i Vamdrup. - Vi mangler således stadig at implementere nogle af funktionerne, men allerede nu er det tydeligt, at systemet er let og hurtigt at arbejde med, og at det giver store forbedringer, fordi det rummer en masse praktiske funktioner.

Rockwool A/S, der har 800 medarbejdere på sine fabrikker i Danmark, er del af den danskejede koncern Rockwool International A/S, der beskæftiger over 7.400 medarbejdere og har en omsætning på over 6,7 mia. kroner. Koncernen producerer som bekendt stenuld til isolering af bygninger, industrianlæg m.v.

Dækker alle timelønnede

Fabrikken i Vamdrup er opdelt i fem afdelinger:

  • Produktionslinjen, hvor natursten ved hjælp af kraftig varme smeltes og spindes til fibre, der formes i batts eller plader af forskellige dimensioner
  • Konfektioneringsafdelingen, som Preben Schmidt er chef for, og hvor man videreforarbejder råulden i specielle størrelser og faconer – fx ved kileskæring og produktion af universalrørskåle
  • Lager
  • Driftskontrol og
  • Vedligeholdelsesafdeling

- Vi anvender det Mark Informations planlægningsværktøj i alle fem afdelinger, og der indgår således omkring 245 timelønnede medarbejdere i det, forklarer Preben Schmidt.

- Hidtil har vi anvendt ProMark til registrering af komme-/gå-tider, og dermed også fravær, overarbejde m.v. Disse informationer blev så, sammen med informationer om f.eks. udlån til en anden afdeling, bearbejdet af vores lønningsbogholderi. Med overgangen til ProManagement har arbejdslederne i de enkelte afdelinger fået et meget større overblik, og vi kan kontere løntimerne langt bedre og planlægge mere præcist i forhold til vores kapacitet.

Rockwool har givet det store overblik til arbejdslederne

 

Rockwool har et samlet overblik over medarbejdere, produktionsressourcer og produktionsplaner i ProMark


”Da jeg først begyndte at arbejde med det, blev jeg overrasket over, hvor let det er at bruge. Fx er det blevet meget lettere om morgenen, hvor der samtidig møder 15-16 personer i afdelingen, at de på min skærm skifter fra "røde mænd" til "grønne mænd", når de stempler ind."

Preben Schmidt
Afdelingsleder, Rockwool A/S


Overblik med afgørende betydning

- Netop "overblik" er nøgleordet for ProManagement, der er udviklet som et modul til bemandingsplanlægning i ProMark.

- Modulet giver et samlet overblik over medarbejdere, produktionsressourcer og produktionsplaner. Et overblik, der kan have afgørende betydning for at varerne bliver leveret til tiden og om der er avance på dem. Systemet giver simpelt hen mellemlederen mulighed for at udnytte sine ressourcer bedre ved f.eks. at identificere uudnyttet overkapacitet eller flaskehalse i afdelingen og virksomheden.

Samkøring af produktionsplan og bemanding

- ProManagement er den budgetansvarlige driftsleders "ERP-system" (Enterprise Resource Planning), hvor man kan planlægge og styre sine medarbejderressourcer i forhold til den produktionsplan som virksomhedens ERP- eller MPS-system angiver ved at samkøre ressourcebehovet med bemandingsplanen. En sådan samkøring identificerer umiddelbart misforhold mellem planlagt behov og faktisk mødeplan, og viser dermed, hvor der er behov for justeringer for overskydende eller for lav kapacitet. Endelig kan den pågældende driftsleder beregne, hvad en given mødeplan har kostet eller vil komme til at koste virksomheden.

Udgangspunktet for bemandingsplanlægningen kan varieres efter virksomhedens eller afdelingens behov. Således kan den styrende parameter være de opgaver, der skal udføres. Men hvis produktionsudstyr eller medarbejdere er de mest knappe ressourcer, kan ProManagement også håndtere at gøre en af disse parametre til omdrejningspunkt for planlægningen.

Mødeplan med de rette kvalifikationer

Man kan også anvende bemandingsplanlægning til at udjævne medarbejderressourcerne på tværs af virksomheden. I stedet for at hver afdeling budgetterer med et fravær kan man på tværs af virksomheden have et samlet fraværsbudget, der baserer sig på udlån af medarbejdere afdelingerne imellem.

Ligeledes kan man i systemet disponere på kvalifikationsniveau. Virksomhedernes medarbejderstyrke er jo som regel sammensat af en række specialister, - faglærte, måske med forskellige certifikater, eller medarbejdere, der har fået særlig oplæring i en given funktion etc. Og det er naturligvis en fordel hurtigt at kunne overskue, om man har de nødvendige kvalifikationer repræsenteret i bemandingsplanen, når der er behov for dem.

- Kvalifikationsdelen har vi endnu ikke implementeret, men det er en af de funktioner jeg ser frem til at bruge, siger Preben Schmidt. - Vi råder over syv forskellige maskiner til konfektionering i min afdeling. Grundgruppen af disse maskiner skal alle 34 medarbejdere kunne betjene, men vi har også tre maskiner som kræver ekstra kvalifikationer, og hvor systemet helt klart vil kunne lette planlægningen.

Brugergruppe til implementering

Rockwool A/S har SAP til økonomistyring, hvorfra produktionsplanen genereres, men virksomheden har altså valgt bemandingsplanlægning fra Mark Information.

- Det har vi blandt andet gjort på grundlag af prismæssige overvejelser, men nok så meget fordi brugerfladen i ProManagement er meget fin, siger Preben Schmidt, der sammen med en kollega fra kontorholdet har været Vamdrup-fabrikkens repræsentanter i den brugergruppe, der skulle være med til at implementere systemet.

- Brugergruppen, der blev sammensat af en arbejdsleder og en repræsentant for kontorholdet fra hver af Rockwools danske fabrikker, har fået undervisning i systemet. Herefter har vi haft ansvaret for at lære fra os til vore kolleger. Her i Vamdrup har vi således indtil videre haft 15 arbejdsledere igennem planlægnings- og godkendelsesdelen i systemet.

Overskuelig brugerflade

- Til at begynde med var jeg faktisk lidt tvivlende over for systemet, og at vi selv skulle sidde med alle funktionerne, indrømmer Preben Schmidt. - Men da jeg først begyndte at arbejde med det, blev jeg overrasket over, hvor let det er at bruge. Således anvender jeg næsten ikke mere tid på det - også fordi det på visse punkter til gengæld sparer mig tid. Fx er det blevet meget lettere om morgenen, hvor der samtidig møder 15-16 personer i afdelingen, at de på min skærm skifter fra "røde mænd" til "grønne mænd", når de stempler ind. Før i tiden måtte jeg danne mig det samme overblik ved at gå rundt i afdelingen.

- Systemet giver også mulighed for at taste beskeder ind - fx til medarbejdere på natholdet - som umiddelbart popper op, når de stempler ind. Og så tager det faktisk mindre end en kursusdag at lære.