Kundehistorie

MAN Energy Solutions

MAN Energy Solutions satte strøm til papirbunkerne

Når man producerer motorer så store som toetagers huse, skal der være præcision i alle faser for at levere en driftsikker motor inden for det aftalte budget og til den aftalte leveringstid.

Med ProMark opsamles data i produktion, så MAN Energy Solutions kan styre produktionen ned til mindste detalje. Samtidig har virksomheden høstet massive effektiviseringsgevinster, hvor halve meter høje bunker af papirregistreringer er skåret væk.

2.700 medarbejdere i MAN Energy Solutions Danmark arbejder med motor- og maskindesign, konstruktion og vedligeholdelse af motorer. Afgørende for succes på markedet er præcision i alle arbejdsopgaver fra design over projektering til produktionsplanlægning.

Overblik og integration

- Vi får det store overblik samtidig med den detaljerede indsigt takket været en smidig integration mellem SAP og ProMark. Vi kan fx trække et ordreregnskab, så værkfører eller produktionsplanlægger kan se tid pr. operation. Man kan også se, om man holder planen – og kan justere planen, hvis der sker ændringer, siger senior systemkonsulent Flemming Sørensen hos MAN Energy Solutions.

Senior systemkonsulent Flemming Sørensen, MAN Diesel

"Vi får det store overblik samtidig med den detaljerede indsigt takket været en smidig integration mellem SAP og ProMark."

Senior systemkonsulent Flemming Sørensen
MAN Energy Solutions


ProMark og SAP

ProMark strækker SAP-systemet de sidste meter ud på produktionsgulvet. ProMark fungerer som en "black box", som får og leverer data til SAP. Det betyder, at man ser effekten af ProMark i SAP og lønsystemet. Samtidig spejles oplysninger ned i ProMark, hvilket giver fx mester et løbende overblik i ProMark.

- I ProMark registrerer vi medarbejdernes tidsforbrug knyttet til arbejdsprocesser i fabrikslokalerne. Alle materialer ledsages af en stregkodeseddel, som medarbejderne scanner, når de går i gang med at arbejde med materialet. Når de er færdige, afslutter de – og alle oplysninger lagres i ProMark og sendes til SAP-systemet, siger Flemming Sørensen.

ProMark er sat op, så medarbejderne skal være tilknyttet en arbejdsopgave, når de er på arbejde. Derfor registrerer medarbejderne konstant, hvilke opgaver de er i gang med, fra de melder sig på arbejde, til de går hjem.

MAN Diesel satte strøm til papirbunkerne


Massive effektiviseringer

Alle "komme og gå"-registreringer ligger også i ProMark. Mere end 2.700 timelønnede, montører og funktionæransatte styrer deres tidsforbrug med ProMark. Der meldes ind og ud, så HR altid nemt kan lave løn uden fejl eller problemer.

- Tidligere godkendte først medarbejderne deres timeregistrering, dernæst fik mester den til godkendelse. Så gik den op til lønadministration, som indtastede den, og så blev den godkendt en gang til. Med så mange manuelle processer, hobede arbejdet sig op i store papirbunker, fortæller Flemming Sørensen og fortsætter:

- I dag kører alt automatisk. Når en ny medarbejder oprettes i SAPs HR-modul, oprettes personen også i ProMark. ProMark er integreret med SAP HR, SAP Ordreregnskab, SAP Produktionsplanlægning og Lessor Løn. Al integration fungerer upåklageligt, fejl er minimeret, og vi har høstet en række effektiviseringsgevinster.

MAN Diesel satte strøm til papirbunkerne

MAN Energy Solutions anvender ProMark på alle fem danske lokationer, som hver især er meget forskellige. De går fra kontormiljø over produktion til støberi. ProMark-terminalen er monteret i et solidt kabinet, der kan holde til smuds og metalstøvpartikler m.m., som i særlig grad findes i støberiet.

- Systemet er meget brugervenligt. Hovedparten giver sig selv, og man kan hele tiden følge med i indtastninger i displayet. Det betyder også, at data er korrekte. Vi kan stole på de oplysninger, der er i systemet, fordi alle registrerer konsekvent og ensartet. Derfor har vores analyser nu en helt anden værdi. I dag har vores værkfører det store overblik, siger Flemming Sørensen.

Fremtiden er online

MAN Energy Solutions har samarbejdet med Mark Information i over 10 år.

- ProMark-konsulenterne forstår vores situation og er lydhøre. Derfor har samarbejdet fungeret så godt i mange år. Efterhånden er vi selvkørende og har kun brug for hjælp i forbindelse med meget komplekse problemstillinger, fortæller Flemming Sørensen og fortsætter:

- Vi arbejder hele tiden på at udvide vores brug af ProMark. Næste ønske er, at vores medarbejdere, der rejser rundt i verden og yder service på vores motorer, kan registrere offline og overføre, når de er online. Alle hos MAN Energy Solutions er vant til at bruge ProMark og sætter pris på det – derfor skal vores rejsende medarbejdere også have muligheden.