Kundehistorie

Holmen

Øget effektivitet i planlægningsprocessen og jævn fordeling af personalet mellem skiftene skaber fremtidige besparelser

Holmen AB er en skovindustrikoncern, som producerer papir, pap og trævarer, og som driver virksomhed inden for skovbrug og energi.

Koncernens egne skovområder og høje andel af egenproduceret energi er strategisk vigtige ressourcer for Holmens fremtidige udvikling.

Virksomheden har fem forretningsområder: Holmen Paper (papir), Iggesund Paperboard (pap), Holmen Timber (trævarer), Holmen Skog (pleje og udvikling) samt Holmen Energi (vandkraft og udvikling inden for energiområdet).

Holmen AB

”Vi har fået et godt overblik over tilgængelige medarbejdere, og kan dermed ressourceplanlægge mere effektivt, hvilket blandt andet gør det muligt at fordele overarbejde på flere mennesker – og så vi undgår overenskomstmæssige overtrædelser”.

Patrik Hjelm
Personaleansvarlig, Holmen Paper


Holmen AB - ressourceplanlægger mere effektivt

Udfordringen

 • Manuel og tidskrævende planlægningsproces
 • For mange overarbejdstimer på grund af usikker og ufleksibel planlægningsproces
 • Mangel på klarhed og delagtighed i planlægningsprocessen ud fra operatørernes synsvinkel

Projektomfang og succeskriterier

 • Øget effektivitet i planlægningsprocessen
 • Reduktion af omkostninger til overtid og brud på arbejdstidsregler
 • Øget medarbejdertilfredshed
 • Kapacitetsplanlægning over tid, som afspejler det faktiske behov

Metoder

 • Overordnet set er løsningen en workforce management-løsning, som understøtter planlægning, rapportering og opfølgning
 • Løsningen består af ProTime, som omfatter alle ansatte hos Holmen
 • Løsningen suppleres nu med bemandingsplanlægning for skifteholdsarbejdere
 • Integration til HR-plus
 • ProTerminal med HID-identifikation af medarbejderne

Kunden opnåede

 • Et realtidsbillede af, hvem der er på hvilket skift med aktuelle kvalifikationer og saldi, samt hvem, der er fraværende
 • Et bedre overblik med mulighed for identifikation af fremtidige overtidsproblemer
 • Nem og ensartet planlægning for alle medarbejdere i ét og samme system
 • Understøttelse af stedfortræderhåndtering, hvor der tages hensyn til overtid og arbejdstidsregler
 • Opfølgningsmulighed for individrelateret fravær og korrektion

Primære resultater

 • Øget effektivitet i planlægningsprocessen
 • Reduktion af omkostninger til overtid og brud på arbejdstidsregler
 • Mindsket fravær og færre relaterede omkostninger
 • Øget medarbejdertilfredshed