Kundehistorie

GKN Aerospace Engine Systems

Nøjagtige data, SAP-integration og løbende forbedringer

ProMark hjælper GKN Aerospace Engine Systems med at reducere den bundne kapital med 30%

GKN Aerospace Engine Systems Norge fremstiller komponenter til verdens største flyproducenter, der anvender dem til kommerciel luftfart, militærfly og drivsystemer til brug i rummet.

Virksomheden er kendt for dets avancerede metoder til mekanisk produktion, og den lægger stor vægt på kvalitet og levering til tiden. Virksomheden havde i 1997 haft gode erfaringer med ProMark til registrering af tid og fremmøde, og det var på den baggrund, at dens produktionsfabrik ved Kongsberg endnu en gang henvendte sig til Mark Information, efter at der var truffet beslutning om at indføre jobregistrering.

Helge Hvashovd, som er projektleder hos GKN Aerospace Engine Systems Norge, siger i den forbindelse, at de bestemte sig for ProMark efter at have evalueret en række forskellige dataopsamlingssystemer fra forskellige leverandører.

"Vi valgte primært ProMark, fordi det ville give os et bedre overblik over økonomien i produktionen og samtidig forenkle indrapporteringen til SAP. Herudover havde vi også sat os det mål, at gennemløbstiden i produktionen skulle nedbringes."

Billeder venligst stillet til rådighed af GKN Aerospace Engine Systems

Billeder venligst stillet til rådighed af GKN Aerospace Engine Systems


"Den positive effekt er ikke til at komme udenom. Vi har fået et meget bedre overblik over personalet og kan flytte ressourcerne derhen, hvor behovet er størst."

Åge Bauer
 Planlægningsansvarlig hos GKN Aerospace Engine Systems Norge


Nøjagtige data er helt afgørende i denne branche

Helge Hvashovd forklarer, hvordan nøjagtigheden i ProMark-systemet er med til at gøre en forskel:
"Præcisionsniveauet i produktionen af disse motorkomponenter er så højt, at der simpelthen ikke er plads til fejl".

Det er derfor helt afgørende at have nøjagtige data i forbindelse med planlægningsarbejdet. ProMark registrerer helt nøjagtigt og i realtid, hvor lang tid der bruges i hver fase af produktionsprocessen, og det giver den grad af nøjagtighed, som GKN Aerospace Engine Systems kræver til detailplanlægningen.

Reduktion af produktionstiden

Åge Bauer, som er den planlægningsansvarlige hos GKN Aerospace Engine Systems Norge, giver ProMark æren for, at de interne produktionstider er blevet forbedret.

“Den positive effekt er ikke til at komme udenom. Vi har fået et meget bedre overblik over personalet og kan flytte ressourcerne derhen, hvor behovet er størst. ProMark registrerer, når medarbejderne ikke møder op, så produktionslederne kan omfordele personalet efter forholdene.”

Arne Chr. Amundsen, som er virksomhedens produktionschef, er enig:
“Jeg kan se på skærmen, hvor langt operatørerne er kommet i arbejdsprocessen, og hvornår de nye processer kan sættes i gang. ProMark giver et godt overblik over jobrotationen og tidsforbruget under arbejdet.”

Optimering af fordelene ved SAP

GKN Aerospace Engine Systems anerkender, at nøglen til en effektiv og profitabel produktion ligger i en reduktion af den mængde kapital, som er bundet i produktionsapparatet. For at opnå dette skal produktionskapaciteten tilpasses de reelle behov. Flaskehalsene skal udpeges, den overskydende kapacitet skal identificeres, og produktionstiden i forbindelse med ordrerne skal nedbringes.

Alt dette afhænger af, at de data, som integreres med ERP-systemerne, er så nøjagtige som muligt.

Åge Bauer udtaler, at ProMark muliggør en betydning reduktion i mængden af bunden kapital, da det kan levere kritiske data, som kan understøtte SAP-funktionerne i produktionsplanlægningen og i rapporteringen af produktionsdataene.

GKN Aerospace Engine Systems: Nøjagtige data er helt afgørende i denne branche


Den bundne kapital er reduceret med 30%

“En af fordelene ved ProMark er, at du på samme tid kan få et overblik over statussen på forskellige dele af produktionsprocessen. Fordelen ved realtidsdata er, at udstyrets udnyttelsesgrad og flaskehalsene i produktionen kan ses med det samme”, fortsætter han. "GKN Aerospace Engine Systems Norge har til enhver tid bundet, hvad der svarer til NOK 100 mio. i lageret. Vi har formået at reducere dette beløb med ca. 30%.” 

ProMark-løsningen

De specifikke moduler i ProMark, som bruges af GKN Aerospace Engine Systems Norge, er ProJob, ProTime og ProReport. ProTime registrerer helt præcist, hvor meget tid der bruges i hver fase af produktionsprocessen – i realtid. Onlinesystemet styrer alle komme-/gå-registreringer. Det giver både en centraliseret og decentraliseret vedligeholdelse af data, godkendelse, rapportering og udarbejdelse af lønsedler.

ProReport udgør datalageret i ProMark og er det program, som organiserer dataene fra ProTime, og sørger for at vise dem i et format, som er nemt at få adgang til og forstå. Programmet er tilpasset til at imødekomme lige præcis de krav, som Volvo stiller, og summerer ind- og udstemplinger og jobregistreringer svarende til ca. 70-80 % af 250 medarbejdere.

En kultur præget af samarbejde og løbende udvikling

Lige som GKN Aerospace Engine Systems Norge tror Mark Information også på nytten ved at tilskynde til en kultur, som er præget af samarbejde og en løbende udvikling, og anser det som vigtigt for at kunne være fremme i forreste linje i branchen.

"Vi arbejder meget tæt sammen med vores kunder igennem hele implementeringsfasen, hvilket betyder, at vi kan supportere og rådgive dem, så snart behovet opstår. Under processen får vi en værdifuld indsigt i vores kundes forretningsområde, og det gør os i stand til løbende at forbedre vores produkt, så vi på den måde kan imødekomme de fremtidige behov."

Åge Bauer er enig i, at et godt samarbejde er helt afgørende for at kunne yde det optimale. "Vi har et rigtigt godt samarbejde med Mark Information, og jeg er sikker på, at vi sammen vil opnå den bedste ydelse med ProMark."

Den bundne kapital er reduceret med 30% hos GKN Aerospace Engine Systems